21.01.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
232, pašlaik vēro: 13.

» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Pakalpojumi » Viesģimene

Viesģimene

  Jēdziens „viesģimene" ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona (laulātie) vēlas sniegt atbalstu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam.
  Viesģimene ir laulātie vai persona, kas:
 
1. uz laiku uzņem savā dzīvesvietā
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotu bērnu;
2. kontaktējas ar
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotu bērnu. 
 
  Kā tiek piešķirts viesģimenes statuss?
 
  Ja persona (laulātie) vēlas iegūt viesģimenes statusu, viņai jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā. Bāriņtiesa:
1. izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
2. pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
3. pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
4. nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
5. pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.
 
  Bāriņtiesas lēmums par viesģimenes statusa piešķiršanu ir spēkā vienu gadu. Ja persona (laulātie) pēc minētā termiņa beigām atkārtoti vēlas pretendēt uz viesģimenes statusa saņemšanu, bāriņtiesa no jauna vērtē minētos apstākļus. 
  Kā bērns tiek nodots viesģimenes aprūpē?
  I
lgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var atļaut bērnam tajā tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.
 I
lgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka:
1. bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē,
2. pušu tiesības un pienākumus,
3. izmaksā tai piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikam, cik ilgi bērns atrodas citas personas aprūpē.
 
  Noslēgtās vienošanās kopiju
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai, kas nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.
 
 Vai bērna tuviniekiem (kas nav bērna vecāki) nepieciešams iegūt viesģimenes statusu, lai kontaktētos ar
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotu bērnu?
  Bērna tuviem radiniekiem ir tiesības satikties ar bērnu, taču gadījumā, ja bērna tuvi radinieki (kas nav bērna vecāki) vēlas, lai bērns uz laiku varētu uzturēties pie viņiem, tiem jāiegūst viesģimenes statuss (ja bērns atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) atbilstoši iepriekš aprakstītajai kārtībai un nosacījumiem.

Atpakaļ ...

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv