26.04.2019, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
  • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
    Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
332, pašlaik vēro: 20.

Vai piedalīsieties Lielajā Talkā 2019?
- Jā, talkošu savā īpašumā
- Jā, talkošu kādā no oficiālajām Talkas vietām
Nē, nepiedalīšos
» SākumlapaPubliskā apspriešana Aroniju ielas 3 detālplānojumam

Pārgaujas novada dome 25.10.2018. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 173 (protokols Nr. 10., 10.§): nodot Publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jāņa ZLAUGOTŅA un Vijas ZLAUGOTNES izstrādāto Detālplānojumu zemes gabalam “Aroniju iela 3”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, 1.redakciju/projektu. Izkopējums no Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas. Publiskās apspriešanas.

Publiskās apspriešanas termiņš no 29.10.2018. līdz 19.11.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme 08.11.2018. pulksten 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā „Pagastmāja”, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads.

Par detālplānojuma un būvprojekta: “Būvprojekts minimālā sastāvā” detalizētāku informāciju interesēties Straupes pagasta pārvaldes ēkā: “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads pie detālplānojuma izstrādes vadītāja, teritorijas plānotāja, Ingvilda Krišjāņa Baltpurviņa tālrunis uzziņām: 27809705, e-pasts: krisjanis.baltpurvins@pargaujasnovads.lv.

Ar Detālplānojuma grafiskajiem materiāliem var iepazīties Pārgaujas novada pašvaldības mājas lapā http://pargaujasnovads.lv/lv/par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu/ sadaļā ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA/DETĀLPLĀNOJUMI

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz līdz 19.11.2018., nosūtot pa pastu Pārgaujas novada domei, adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151 vai elektroniski uz e-pasta adresi pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv ar norādi “Priekšlikumi detālplānojuma izstrādei”.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv