09.07.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
789, pašlaik vēro: 18.

» NOVADS » KULTŪRA » AktualitātesStraupes bibliotēka uz jaunām telpām

Kopš 2009. gada Straupes pagasta bibliotēka atrodas Braslas ielā 1, Straupē. Telpu nomas līgums tika noslēgts ar SIA “Roze MJ”. Tuvojoties nomas līguma termiņa beigām, Pārgaujas novada pašvaldība izvērtēja līguma lietderību.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pants noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, ar iespējami mazāku finanšu līdzekļu izmantojumu mērķa sasniegšanai.  

Līguma darbības laikā pašvaldība bibliotēkas telpu nomas nodrošināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir iztērējusi 72 000 EUR.

Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā ziņojumā par plānoto administratīvi teritoriālo reformu atsaucas arī uz bibliotēku un novadu izglītības iestāžu optimizāciju, uzsverot reģionālās nozīmes bibliotēku lomu stiprināšanu.

Attīstoties informācijas un komunikāciju tehnoloģijām iedzīvotājiem rodas arvien lielāka iespēja virtuāli piekļūt bibliotēku resursiem, var prognozēt bibliotēku virtuālo apmeklējumu skaita ikgadēju pieaugumu, kas jau dotajā brīdī atspoguļojas arī Straupes bibliotēkas tiešo apmeklētāju statistikā, kam pēc Cēsu Centrālās bibliotēkas datiem ir tendence samazināties. 2019. gadā vidējais lasītāju skaits vienā dienā ir četri. Bibliotēku apmeklē arī drukātās preses lasītāji, skolēni un interneta lietotāji, un arī apmeklētāju statistika samazinās. Tāpēc pašvaldības pienākums esošajā situācijā ir bibliotēkas krājumu izvietot pašvaldībai piederošās telpās, samazinot saimnieciskās izmaksas.

Līdz ar to pašvaldībai jāplāno nekustamo īpašumu, tajā skaitā, pašvaldībai piederošo ēku un telpu saimnieciska izmantošana. Līdz 31.08.2019. bibliotēka tiks pārcelta uz pašvaldībai piederošajām telpām Braslas ielā 3, kur atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar īpašām vajadzībām. Pārgaujas novada pašvaldība atzīst, ka bibliotēkas pakalpojuma kvalitāte nepasliktināsies, bet gluži pretēji – tiks meklētas jaunas metodes mūsdienīgam un augstvērtīgam bibliotēkas darbam.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv