01.12.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atkārtotu (trešo) izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola” pārdošanai
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1239, pašlaik vēro: 36.

» NOVADS » Jaunieši » AktualitātesNovada jaunieši tiekas Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes ietvaros

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros laika periodā no janvāra līdz maijam notikušas jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās visos astoņos sadarbības novados – Pārgaujas, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā. 

Tikšanās reizēs jaunieši tika iepazīstināti ar projekta būtību, sasniedzamajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, kā arī projekta ieviešanas gaitu. Jauniešiem tika sniegts ieskats par vispārējiem rādītājiem darbam ar jaunatni pašvaldībā, kā arī prezentēts kopsavilkums par katra konkrētā novada jaunatnes lietu speciālista, lēmumu pieņēmēja, izglītības, sociālās, kultūras un sporta jomu speciālistu ierosinājumiem, lai noskaidrotu stiprās un uzlabojamās jomas darbā ar jaunatni pašvaldībā. Pārgaujas novadā marta beigās 30 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem trīs dienu garumā piedalījās Jauniešu forumā Ungurmalās, lai klātienē diskutētu par Pārgaujas novada jaunatnes politikas stratēģijā iekļaujamo.

Forumā jaunieši, darbojoties grupās, izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, definēja problēmas, kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus un veicamās rīcības, ko iekļaut jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, kas nākotnē kļūs par pamatu darbam ar jaunatni pašvaldībā.  Paralēli jaunieši apguva gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas uzstāšanās prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un domubiedrus.

Tikšanās laikā paveiktais darbs kopā ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši viņu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus. Turpmākajā projekta gaitā tiks veikta apjomīga pusaudžu un jauniešu anketēšana, kas arī kļūs par pamatu plānošanas dokumenta izstrādei.
Nākamā projekta aktivitāte būs jau 1. jūnijā, kad astoņu sadarbības novadu jaunieši tiksies vienā forumā, lai prezentētu sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, runātu par nākotnes redzējumu, kā arī iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās prioritātes darbam ar jauniešiem, kas būtu iekļaujamas jaunatnes politikas stratēģijā.

Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.  Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājaslapās un sociālajā vietnē Facebook lapā “8novadivar”.

Fotogalerija no pasākuma aplūkojama šeit.

Elīna Astahovska,
sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste,
Attīstības plānošanas nodaļa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv