25.06.2018, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Gatavojamies pasākumam „Sakopta un videi draudzīga sēta 2018”
  Svarīga informācija sētu saimniekiem par ikgadējo konkursu „Sakopta un videi draudzīga sēta” ...
 • Aicinām iedzīvotājus piedalīties izstādes "Laikrādis" veidošanā
  Vairāk informācijas, zvanot pa tālr.: 26234766 (Solveiga) vai rakstot uz e-pastu – solveiga.ruska@pargaujasnovads.lv ...
 • Atklāta Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mācību ēka
  10.maijā Pārgaujas novada Daibē oficiāli tika atklāta Dabas un tehnoloģiju parka (DTP) “URDA” mācību ēka ...
 • Publiskajai apspriešanai tiek nodoti pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam grozījumu 1.redakcija
  ...
 • Informācija personām, kas pieteikušās uz zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Sāruma un Raiskuma ezeros
  ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
290, pašlaik vēro: 18.

Vai esat iepazinies ar fizisko personu datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā no 25.maija visās Eiropas Savienības valstīs?
Mani tas neinteresē
» PAŠVALDĪBA » IZSOLES » Izsoles 2018

PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSOLES
2018.GADSPārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4280 001 0046, zemes vienības (kadastra apzīmējums 4280 001 0046), platība 4.18ha, nomai uz 5 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 40,00 euro gadā, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst.12:30. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 13.jūnijam,  plkst.12:00.

 

Izsoles noteikumi un līguma projekts
Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Jaunvārnas”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr.4280 004 0034 zemes vienības (kadastra apzīmējums 4280 004 0034), platība 2,7 ha, nomai uz 5 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 35,00 euro gadā, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst.12:00. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv , sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 13.jūnijam,  plkst.12:00.

Izsoles noteikumi un līguma projekts

 


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli  nekustamā īpašuma „Mazais karjers”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra Nr.4280 009 0386, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0261, 1,5 ha platībā, pārdošanai.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 3596,00 euro, drošības nauda 360,00 euro, dalības maksa 20,00 euro., izsoles solis – 50,00 euro. Izsole notiks 2018.gada 19.aprīlī plkst.12:30 Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads. Pirmpirkuma tiesību uz objekta iegādi nav.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā vai pašvaldības interneta vietnē: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties un iesniegt pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 18.aprīlim plkst. 12:00.


Izsoles noteikumi un līguma projekts


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv