18.01.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
, pašlaik vēro: 13.

» PAŠVALDĪBA » SOCIĀLAIS DIENESTS » Aktuālā informācija » Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai SIVA

» Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, trūcīgās personas var saņemt pārtikas preču P2016 komplektus
» Atvieglojumi norēķiniem par elektrību
» Informācija vecākiem, kas audzina bērnus ar invaliditāti
» Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 80006008
» Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai SIVA


Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai SIVA

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi un realizāciju izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Pieteikšanās valsts apmaksātai sociālajai rehabilitācijai prioritārā kārtā


Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu līdz 21 dienai prioritārā kārtā ir tiesības saņemt personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām:

1.    ir piešķirts prognozējamas invaliditātes statuss
(personas nosūtīšana uz prognozējamas invaliditātes ekspertīzi ir ārstējošā ārsta kompetence, savukārt prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršana ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) kompetence) un;

2.    ārsta izstrādātajā un VDEĀVK apstiprinātajā individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamība.

Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, personai personīgi, pa pastu jāiesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā vai savā deklarētās dzīves vietas pašvaldības sociālajā dienestā:

•  iesniegums pakalpojumu saņemšanai prioritārā kārtā;
• ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par pakalpojumu nepieciešamību prioritārā kārtā (ar norādītu  funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu);
•  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK)  apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopija.

SIVA izvērtē saņemtos dokumentus un pozitīva lēmuma gadījumā piešķir personai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Pakalpojumu saņemšanas kārtību  regulē:

•    Invaliditātes likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=211494
•    MK 31.03.2009. noteikumi Nr. 279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” http://www.likumi.lv/doc.php?id=190188&from=off
•    MK 04.01.2011. noteikumi Nr. 9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti" http://www.likumi.lv/doc.php?id=224135&from=off
•    MK noteikumi 28.12.2010. Nr. 1207 "Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=223793&from=off


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv