24.02.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1052, pašlaik vēro: 16.

» NOVADS » IZGLĪTĪBA » AktualitātesJaunais mācību gads skolās solās būt darbīgs

Iesācies jaunais mācību gads ar jaunu apņemšanos, cerībām, plāniem. Varbūt kāds ir nolēmis cītīgāk mācīties, cits atrast jaunu vaļasprieku. Skolas dzīve turpinās, un pašu spēkos ir šo dzīvi padarīt interesantāku un krāsaināku.

Ar skolu sagatavotību jaunajam mācību gadam, vairāki Pārgaujas novada domes deputāti iepazinās jau augustā, kad devās nelielā ekskursijā pa novada skolām. Arī skolu direktores atzīst, ka skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam. „Pateicoties Pārgaujas novada domes atbalstam, skolas tehniskā personāla un skolotāju darbam, skola ir gatava jaunajam mācību gadam. Vasarā, skolēnu brīvdienās veikti skolas mācību kabinetu un koplietošanas telpu kosmētiskie remonti. Veikts apjomīgs pirmsskolas telpu remonts Stalbē (grupu telpas, gaitenis) un Auciemā (pirmsskolas tualetes), iegādāti mācību līdzekļi – mācību grāmatas un darba burtnīcas,” par skolas gatavību darbam stāsta Stalbes vidusskolas direktore Jolanta Dzene. Direktore arī uzsvēra, ka mācību priekšmetus māca skolotāji ar atbilstošām kvalifikācijām, kabinetu aprīkojums nodrošina kvalitatīvu mācību priekšmetu apguvi.

Šogad mācības pirmajā klasē uzsāka 41 skolēns, no kuriem 15 Stalbes vidusskolā, 10 Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Auciemā, 9 Straupes pamatskolā un  7 Raiskuma internātpamatskolā rehabilitācijas centrā. Arī 9.klases izlaidumā nākamajā gadā sveiksim krietnu pulciņu absolventu, jo 9.klasēs kopumā mācīsies 31 skolēns -7 Stalbes vidusskolā, 8 Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Auciemā, 7 Straupes pamatskolā un  9 Raiskuma internātpamatskolā rehabilitācijas centrā.   Kopumā šogad skolas gaitas turpina vai no jauna uzsāk 489 bērni, no kuriem 58 ir bērnudārza vecuma, 67 vecumā no 5 līdz 6 gadi, 347 mācās no pirmās līdz devītajai klasei un 18 – no desmitās līdz divpadsmitajai klasei, no kuriem desmit šogad mācās 12.klasē .

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad Pārgaujas novada skolās kopumā mācījās kopā 506 skolēni un pirmsskolas vecuma bērni, tad šogad skaits ir samazinājies par 17 skolēniem. Vienīgais bērnu skaita pieaugums šajā gadā ir bērnudārza grupiņās.

Jaunais mācību gads skolās nesis arī jauninājumus. Kā pastāstīja Jolanta Dzene, Stalbes vidusskolā šajā mācību gadā ir iespēja pieteikties un darboties divos jaunos interešu izglītības pulciņos: krievu valodas pulciņā 3.-5. klasei, kurā var apgūt priekšzināšanas un sagatavoties krievu valodai kā obligātajam mācību priekšmetam 6.klasē, un novadpētniecības pulciņā 5.-12. klasei. Stalbes vidusskolas struktūrvienībā, kā jaunums interešu izglītībā, minama jaunsargu apmācība 5.-9. klasei, un angļu valodas pulciņš pirmskolas skolēniem.

Ar 2013. gada 1. septembri Stalbes vidusskola divus mācību gadus īstenos daudzpusējās sadarbības projektu ar 10 Eiropas valstu skolām „Through Small Steps to Giant Leaps- my contribution to United Europe” ar vismaz 24 mobilitātēm uz 7 Eiropas valstīm. Gan skolotāji, gan skolēni varēs gūt priekšstatu, kā darbojas izglītības sistēmas- Polijā, Portugālē, Spānijā, Vācijā, Slovākijā, Grieķijā,  Ungārijā. Ar 2013.gada 1. septembri skolēni iesaistījušies e Twinning projektos interneta vidē „Eiropas nākotnes skola” un „Dabas veltes”.

2013.gada 11.jūnijā  Stalbes vidusskolas teritorijā sadarbībā ar „Sporta klubs „Pārgauja”” tika atklāts jaunizveidotais skeitparks, kas sastāv no sešām skrituļošanas rampām. Skeitparks tapis Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētā projekta Nr. LVS13-003 “Skeitparka izveide Pārgaujas novadā” ietvaros.

Stalbes vidusskolas direktore izteica prieku, ka šajā mācību gadā pašvaldība piešķīrusi brīvpusdienas 3. un 4.klašu skolēniem.

Pie jau padarītā skolas neapstājas un turpinās attīstīties. Šajā gadā Stalbes vidusskolā plāno motivēt skolēnus aktivizēt skolēnu domes darbību, kā arī tiek plānots izstrādāt skolēnu domes simboliku. Kā pastāstīja Jolanta Dzene, domē, kā katru gadu, tiek aicināti jauni dalībnieki, kas vēlas aktīvi  iesaistīties skolas sabiedriskajā dzīvē. Skolēnu domes uzdevums ir pārstāvēt skolēnu intereses, sekmēt skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti. Skolēnu domi konsultēs skolas ārpusklases darba organizātore Anita Šūmane.

Jaunumi ir arī MK noteikumos Nr.530, kas nosaka, ka 3. un 6.klases valsts pārbaudes darbiem būs diagnosticējošais raksturs. Kā arī jaunums ir ta, ka centrālizētie eksāmeni  sešvalodās 12.klases skolēniem notiks jau martā (skolēnu brīvdienās).

Liels notikums šajā mācību gadā ir Stalbes vidusskolas 25 gadu jubilejas pasākums, kurā mīļi tiek gaidīti visi skolas absolventi un skolotāji. Skolas darbinieki un skolēni organizē pasākumu, lai absolventiem būtu interesanti un atkaltikšanās būtu iespaidiem bagāta.

Novēlam izturību, zinātkāri un labas sekmes šajā mācību gadā!

 Plašāku informāciju lasiet  Pārgaujas novada vēstīs septemba izdevumā© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv