02.03.2021, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldība izsludina Grantu konkursu
    komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā ...
  • Izsludināta pieteikšanās Kultūras projektu konkursam
    Jaunrades sekmēšanai un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
290, pašlaik vēro: 15.

» NOVADS » IZGLĪTĪBA » AktualitātesSveic iepriekšējā mācību gada skolotājus
„Mēs stāvam brīnišķīgi radītās lielās pasaules pašā viducī. Visapkārt ir tik daudz varenu parādību, ko vērot, tomēr acis nespēj vien brīnīties par bērniem, kuri kaut kādā ziņā ir līdzīgi un tomēr tik atšķirīgi. Dieva roku darbs nu ir ielikts mūsu rokās.”

/Anda Līce/

 

Kā sacīja Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents, valstī ir tradīcija, kad kļavas lapas sārtojās un dzērves rindā kārtojās, kad skolotāji sapulcējās savā ikgadējā konferencē, tas nozīmē, ka klāt ir rudens, klāt pirmais septembris un jauns darba kārtējais cēliens.

 

Šogad tieši Pārgaujas novadā Stalbes tautas namā, uz savu ikgadējo konferenci, pulcējās skolotāji un skolu direktori no Pārgaujas, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu novadiem, lai atskatītos uz padarīto iepriekšējā mācību gadā, uzzinātu jauninājumus, kas skars jauno mācību gadu, kā arī lai suminātu skolotājus, kuri neprasot neko pretim ir snieguši skolēnu izglītības un mācību iestādes attīstībā nesavtīgu darbu.

 

Novadu izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska klātesošajiem bija sagatavojusi prezentāciju par mācību iestāžu reformām iepriekšējā mācību gadā, par skolu olimpiāžu un eksāmenu rezultātiem, kurus aicināja katrai skolai pašai izanalizēt.

 

Sveikt skolotājus bija ieradies arī Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākais referents Ēriks Sīks. Viņš atzina, ka ministrs Roberts Ķīlis pats personīgi bija vēlējies spiest roku un sveikt skolotājus, bet diemžēl arī viņš nav „simtvietīgs” un nespēj būt visās vietās. Pirms atzinības rakstu pasniegšanas Ēriks Sīks pastāstīja par IZM šobrīd veicamajiem darbiem izglītības jomā, kas visbiežāk atsaucās ar rezultātiem tikai pēc pāris gadiem. Par nemitīgo cīņu, kas saistīta ar naudas iegūšanu nozarei, ieplānotajiem labajiem darbiem, kas skolām kopumā nāks tikai par labu. IZM risina jautājumus arī par to, lai skolām mazāk traucētu kontrolējošās institūcijas. Tiek risināta situācija ar mācību grāmatām, kur ministrija paudusi nostāju par to, lai mācību grāmatas būtu nodrošinātas no valsts puses, nevis vecāku vai skolotāju.

 

Šogad Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus saņēma sekojoši Stalbes vidusskolas skolotāji:

 

Anda Tomsone, mūzikas skolotāja- par ieguldījumu Stalbes vidusskolas skolēnu muzikālā izglītošanā, radošo ieguldījumu skolas pasākumu organizēšanā.

 

Ineta Indriksone, pirmsskolas un tautas deju skolotāja- par ieguldījumu skolēnu dejotprasmes pilnveidē un deju kolektīvu augstajiem sasniegumiem.

 

Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā- par ieguldījumu skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā, rezultatīvu skolēnu gatavošanu olimpiādēm un konkursiem.

 

Sarmīte Auziņa, sākumskolas un angļu valodas skolotāja- par nozīmīgu ieguldījumu audzināšanas jomā, veicinot skolēnu personības izaugsmi.

 

Māra Buša, matemātikas skolotāja- par vides izglītības darba organizēšanu un Eko skolas kustības izveidi Stalbes vidusskolā.

 

Antra Sarapova, sākumskolas skolotāja- par sasniegumiem ikdienas mācību darbā ar sākumskolas skolēniem, par atbildīgu klases audzināšanas darbu.

 

Ilze Rēķe, bioloģijas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā- par radošu pedagoģisko darbību un sasniegumiem iestādes izaugsmē un attīstībā.

 

Auseklis Ķibilds, fizikas, metemātikas un informātikas skolotājs- par ieguldījumu informāciju tehnoloģiju inovāciju ieviešanu skolā, mērķtiecīgu un atbildīgu ikdienas mācību un audzināšanas procesa organizēšanu un vadīšanu.

 

Helēna Lūsiņa, ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja - par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Stalbes vidusskolas skolēnu izglītošanā un sava mācību priekšmeta popularizēšanu.

 

Izglītības pārvaldes atzinības rakstus saņēma sekojoši Straupes pamatskolas skolotāji:

            Gaļina Millere – par radošu un rezultatīvu pieeju skolēnu latviskās dzīvesziņas audzināšanā

Laura Silicka - par radošu un rezultatīvu pieeju skolēnu latviskās dzīvesziņas audzināšanā

Evija Tiltiņa – par atbildīgu darbu un sasniegumiem skolēnu vides izglītībā un radošumu skolēnu ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā

Anita Lazdāne – par atbildīgu un rezultatīvu ikdienas darbu un skolēnu sagatavošanu veiksmīgiem startiem ārpusskolas olimpiādēs un konkursos

Guntis Pužuls – par atbildīgu un radošu pieeju skolas ikdienas darba nodrošināšanā

 

Īpaša uzmanība tika izrādīta Raiskuma pamatskolas ilggadējai direktorei Dagnijai Polei. Direktore izteica vēlmi, lai arī turpmāk viņas skoliņā un direktoru vidū saglabātos tā īpašā aura, kas ir bijusi līdz šim. Kā arī novēlēja visiem klātesošajiem četras lietas- labu attieksmi pret visu, kas ir apkārt, saglabāt dvēseles brīvību, prāta gaišumu un labestību sirdī.

 

 Šī bija diena, kad likās esam atgriezušies izlaiduma laikā, kad bērni saņēma diplomus par skolas beigšanu un saņēma neskaitāmus ziedus, tik šoreiz tie kas stāvēja priekšā ar ziedu pušķiem rokās bija skolotāji. Lai šo skolotāju skats aug lielumā un lai nekad viņiem neizsīkts tā vēlme dot skolēniem daļiņu no sevis, savām zināšanām un sirds siltuma.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv