25.02.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Pārgaujas novada pašvaldība izsludina Grantu konkursu
    komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā ...
  • Izsludināta pieteikšanās Kultūras projektu konkursam
    Jaunrades sekmēšanai un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
885, pašlaik vēro: 25.

» NOVADS » IZGLĪTĪBA » AktualitātesPārgaujas novada pašvaldība sirsnīgi sveic skolotājus Pasaules skolotāju dienā


Pavisam nedroši un bikli
Mēs Jūsu klasē ienācām,
Bet tas tik ilga īsu mirkli,
Jo jutāt to un nācāt klāt.

Jums uzticēja mūsu senči
To, kas līdz skolai lolots, rāts,
Par mūsu otro mammu kļuvāt,
Un pārbaudījāt ko kurš māk.

Mūs iemācījāt lasīt, rakstīt,
Kā skaitļus atņemt, kā likt klāt,
Un, ja kas reizēm nesanāca,
Jūs nesteidzāties tūlīt rāt.
/Aija Celma/

Kopš 1994. gada UNESCO aicinājuma, visā pasaulē kopīgi tiek atzīmēta Pasaules skolotāju diena, lai sveiktu skolotājus un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Šogad skolotāju dienu Pārgaujas novadā atzīmējām piektdienā, tādējādi ievadot garu un jauku nedēļas nogali jums - skolotāji.


Ar vārdiem: "Skolotāji, jūs esat rakstnieki. Jūs esat tie, kas pamudināja gan mani, gan daudzus jo daudzus skolēnus karjeras izvēles ceļā", Skolotāju dienas vakaru atklāja Solveiga Ruska, Pārgaujas novada kultūras pasākumu organizatore. Skolotājs bērna dzīvē ieraksta vairākus sējumus - 1. ir zinību pamati, matemātika un citas zinības, kuru pielietojumu skolēns vēl mēdz apšaubīt. Sak', kur gan man dzīvē noderēs zināt tilta izliekuma leņķi vai kvadrātsakni no trīs! 2. sējums ir dzīves gudrības, emocijas jeb - kā būt cilvēkam!
Mēs jums, mīļie skolotāji, novēlam 10 sējumus pierakstīt un vairāk!

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents arī sveic skolotājus sakot: "Brīžiem pat bargākās atziņas paliek visu dzīvi prātā un tieši tās mūs vada, tāpēc novēlu izturību, izturību un vēlreiz izturību skolotāji, jo viss labais atmaksājas, un būt skolotājam noteikti ir ilgtermiņa ieguldījums, kur augļus gaidīt reizēm nākas ilgāk kā cilvēcīgi gribētos."Darba augļi tika cildināti arī šogad un skolotājiem pasniegtas nominācijas.

Evijai Tiltiņai - "Par iniciatīvu vides aktivitātēs"
Ar Evijas Tiltiņas motivēšanu "zaļai" dzīvošanai, Straupes pamatskola šogad ieguvusi ekoskolas statusu.

Laurai Silickai - "Par ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstīšanā un rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm"

Daigai
Kreituzei - "Par radošu un mērķtiecīgu darbu skolēnu talantu attīstīšanā"

Elitai Pakalnei - "Par ilggadīgu, prasmīgu un radošu pieeju skolēnu audzināšanā un Straupes skolas vārda popularizēšanu"

Zanei Bergai -
"Par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem"

Jānim Mičulim - "Par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un par nozīmīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu skolēnu radošuma un talantu izkopšanā"
Paldies sakām arī par skolotāja Jāņa Mičuļa pedagoģisko darba stāžu - 19 gadi un nesavtīgo darbu divās mācību iestādēs - Stalbes vidusskolā un Straupes pamatskolā.

Guntim Pužulim - "Par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm"

Gaļinai Millerei - "Par nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas folkloras kopas darbībā"

Elitai Tomsonei - "Par nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas tautas deju kolektīva izaugsmē"

Ligitai Krūmiņai - "Par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm"

Ilzei Paeglei - "Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā"
Paldies par atbildību un atsaucību, spēju motivēt jau 28 darba gadu garumā!

Svetlanai Jonāsei -  "Par mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu skolēnu prasmju pilnveidē mājturībā"
Paldies par skolēnu talantu izkopšanu jau 22 darba gadu garumā!

Intai Lapsiņai - Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā
Paldies par augsto atbildības sajūtu un saskarsmes kultūru sākumskolēnu audzināšanā 25 pedagoģiskā darba stāža gadu garumā!

Svetlanai Zaļaiskalnai - "Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā"
Paldies arī par aktīvu iniciatīvu Stalbes vidusskolas attīstībā un aktīvu piedalīšanos Skolas padomes darbā.

Rudītei Sviķei - "Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā"

Anitai Šūmanei - "Par radošu un mērķtiecīgu ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā"
Paldies par aktīvu dalību Stalbes vidusskolas kultūras dzīvē un kolektīva iedvesmošanu pozitīvām pārmaiņām.

Antrai Sarapovai - "Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības veidošanā"
SKolotāja Antra Sarapova svin arī darba jubileju -skolā aizvadīti 40 darba gadi. Paldies arī par Stalbes vidusskolas sākumskolas metodiskās komisijas darbu.

Renātei Hmeļņickai - "Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un sasniegumiem sportā"
Paldies par sporta gara audzināšanu jau 33 gadu garumā!

Andai Tomsonei - "Par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu muzikālajā izglītošanā"
Paldies par precizitāti un radošumu muzikālajā izglītošanā jau 26 darba gadu garumā.

Gintai Berķei - "Par sasniegumiem deju kolektīvu skatē"
Paldies par vairāku deju kolektīvu nenogurstošu vadīšanu līdz pat lielajai Dziesmu un Deju svētku skatuvei.

Elitai Gipterei - "Par mērķtiecīgu un radošu darbu skolēnu muzikālo spēju attīstībā"
Skolotāja Elita Giptere lepojas ar 20 gadu pedagoģiskā darba stāžu. Kopš 2007.g. pievienojusies Raiskuma internātskolas-rehabilitācijas centra mācībspēkiem.

Līgai Vāpai - “Par mērķtiecīgu darbu skolēnu sociālo prasmju attīstībā"
Arī skolotāja Līga Vāpa lepojas ar 20 gadu pedagoģiskā darba stāžu. Kopš 2007.g. pievienojusies Raiskuma internātskolas-rehabilitācijas centra mācībspēkiem.

  Edītei Raiskai - “Par ieguldījumu emocionāli stabilas skolas vides veidošanā un atbildību darba pienākumu izpildē"

Ilvijai Lācei - “Par atbildību darba pienākumu izpildē un pozitīvas sadarbības vides veidošanu”
Paldies par desmit darba gadiem audzēkņu aprūpēšanā Raiskuma internātskolā-rehabilitācijas centrā.

  Margaritai Raiskai - “Par atbildību darba pienākumu izpildē un pozitīvas sadarbības vides veidošanu”
Internātskolā arī apkopējām ir svarīgas pedagoga iemaņas. Paldies par 25 darba gadiem skolā. Skolēni uzklausa Margaritas padomus, ciena viņas veikumu.

Ceremonijas noslēgumā suminājām arī šī gada Pārgaujas novada pašvaldības konkursa “Gada pedagogs” nominācijas ieguvēju. Konkursa dalībnieki tika vērtēti, izvērtējot skolu direktoru iesūtītos pieteikumus, balstoties uz pedagoga sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā 2014./2015. Gada pedagogs saņem atzinības rakstu  un naudas balvu 350EUR apmērā.

Par "Gada pedagogs 2015" godinām Straupes pamatskolas skolotāju Anitu Lazdāni!
Anita Lazdāne ir skolotāja ar 43 gadu pieredzi, kas savas skolotājas gaitas uzsākusi jau 18 gadu vecumā. Šo skolotāju var dēvēt par skolotāju padomdevēju, jo neliedz padomu jaunajiem pedagogiem un ir  atbalsts gan mācību procesa organizācijā, gan sadarbībā ar vecākiem.
         2015. gada  Apvienotā Amatas novada pedagogu augusta konferencē Ģikšos skolotāja tika apbalvota ar Atzinības rakstu par mērķtiecīgu un atbildīgu ikdienas mācību un audzināšanas darbu, rezultatīvu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem. Iepriekšējā mācību gadā skolotāja bija 4. klases audzinātāja un pamatpriekšmetu skolotāja. Gadu no gada skolotāja var lepoties ar augstiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Sasniegumi 2014./2015. mācību gadā.
         Šī pati skolotāja atbildīgi veic Pārgaujas novada skolu Metodiskā centra vadītājas pienākumus. Plāno un koordinē Pārgaujas novada skolu sadarbību, organizējot tradicionālos starpskolu pasākumus, kā arī skolotāju kvalifikācijas celšanas kursus, nodarbības un lekcijas, pieredzes apmaiņas braucienus skolotājiem gūstot arvien jaunu un vienlaikus pozitīvu ieredzi.

Tikpat motivēta un engažēta skolotāja saņem arī Pārgaujas novada pašvaldība konkursa "Gada pedagogs 2015"  veicināšanas balvu. To saņem Stalbes vidusskolas skolotāja Māra Buša.

Skolotāja ar pedagoģiskā darba stāžu - 14 gadi, ir veikusi būtisku ieguldījumu pedagoģiskā un metodiskā darba procesā. Var lepoties ar  veiksmīgu sadarbības veidošanā ar citām novada un ārzemju skolām  un par veiksmīgas komunikācijas veidošanu ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem.
           Māra Buša ir skolotāja, kura veicina skolas sadarbību projektu ietvaros ar citām skolām novadā, Latvijā un ārvalstīs, aktīvi izmanto un iesaista arī citus kolēģus starptautiskajos profesionālās pilnveides projektos un popularizē inovatīvu ideju realizāciju skolā. Skolotāja, kas piepildījumu rod savā darbā un saskarsmē ar skolēniem, lieliski spēj komunicēt ar saviem audzēkņiem, kuri šai skolotājai uzticas kā draugam, bet tajā pašā laikā izjūt lielu cieņu.

Ja skolu salīdzinām ar lidmašīnu, tad skolu direktores ir mūsu pilotes! Paldies kā allaž sakām Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktorei – Helī Opincānei, Stalbes vidusskolas direktorei – Jolantai Dzenei un Straupes pamatskolas direktorei  - Ligitai Krūmiņai.Paldies par jūsu lomu audzēkņu zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā, kas ir būtiskākie aspekti bērna pasaules izpratnes veidošanā un spējā vadīt pārdomātas pārmaiņas. Lai vienmēr pietiek iedvesmas gan mācīt, gan turpināt mācīties pašiem, izmantojot dažādas sadarbības iespējas, inovāciju iedīgļus un jaunrades projektus kopā ar saviem audzēkņiem un kolēģiem!

Stefānija Jančevska,
Pārgaujas novada sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv