18.11.2017, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Valsts svētki Pārgaujas novadā
  17. novembrī Stalbes tautas namā notiks Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums ...
 • Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums "Pacel Ideju"
  25. novembrī Auciemmuižā no plkst. 11.00 līdz 16.00 notiks Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju” ...
 • Par Pārgaujas novada domes lēmumu “Par paredzētās darbības smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” – akceptēšanu”
 • Uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Tiks atjaunota Sarkano klinšu infrastruktūra
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiks atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
233, pašlaik vēro: 13.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadam būtu nepieciešama sava Jauniešu dome?
Nav viedokļa
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA


2017. gada 21. septembrī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 24.08.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”” izdošanu
3. Par saistošo  noteikumu Nr. 8 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2017.gadam”” izdošanu
4. Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai
5. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu (domes priekšsēdētājs) ar citiem amatiem
6. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem
7. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus Pārgaujas novada domes administratīvās komisijas locekļiem
8. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisijas locekļiem
9. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu, adreses maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu
10. Pārgaujas novada vēlēšanu komisijas vēlēšanas
       ZIŅO: H.VENTS, domes priekšsēdētājs
11. Par nekustamā īpašuma “/dzēsts/”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
12. Par nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa, nomas maksas un nokavējuma naudas parāda piedziņu
13. Par nekustamā īpašuma “/dzēsts/” Stalbes pagastā Pārgaujas novadā, nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu
14. Par pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku apbalvošanu

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv