19.01.2018, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Barikāžu dienas atceres pasākums
  19. janvārī plkst. 17.00 Straupes bibliotēkā notiks barikāžu dienas atceres pasākums ...
 • Aicinām Pārgaujas novada jauniešus aizpildīt aknetu
  Projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ietvaros tiek veikta jauniešu anketēšana ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1179, pašlaik vēro: 7.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadā būtu nepieciešams atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kas būtu svētki bērniem un kuras ietvaros tiktu godināti 2017. gadā jaundzimušie bērni?
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA


2017. gada 21. decembrī, plkst. 15.oo

Darba kārtība:
1. Pārskats par 23.11.2017. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
ZIŅO: H.VENTS, domes priekšsēdētājs
2. Par lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada pašvaldībai piederošajām un piekritīgajām zemes vienībām
3. Par  lietošanas mērķa maiņu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma
/dzēsts/ zemes vienībai
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
/dzēsts/, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
5. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā
6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Ezera ielas tīrumi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
7. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Ezermalas tīrumi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Irbenāji”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam „Trīsstūris Dzintaros”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
11. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pārgaujas novadā” precizēšanu un izdošanu
ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja
12. Par Pārgauja novada bērnu tiesību aizsardzības grupas nolikuma apstiprināšanu
13. Par precizējumu veikšanu 19.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.10 “Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā”
14. Par saistošo noteikumu Nr.__  “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā“ izdošanu
ZIŅO: M.KRASTIŅŠ, Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājskoloģiskās slimnīcas slēgšanu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv