23.03.2018, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pašvaldības projektu konkurss 2018
  Pārgaujas novada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības projektu konkursam līdz 15. aprīlim ...
 • Pārgaujas novada pašvadība izsludina grantu konkursu
  Komercdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai ...
 • Iespēja piedalīties lielākajā Vidzemes uzņēmēju izstādē
  Aicinām novada uzņēmējus pieteikt savu uzņēmumu eksponēšanai Pārgaujas novada stendā ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
 • Pārgaujas novada pašvaldībai jauni sadarbības partneri Moldovā
  Pēc vizītes Pārgaujas novadā ar delegāciju no Riškani rajona padomes parakstīta vienošanās par sadarbību ...
 • Turpinās Sarkano klinšu infrastruktūras atjaunošanas darbi
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiek atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1681, pašlaik vēro: 19.

Vai esat informēti par iespēju iegūt audžuģimenes statusu?
Nē, bet vēlos iegūt šādu informāciju
» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE
DARBA KĀRTĪBA


2018. gada 22. martā, plkst 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:
1. Pārskats par 22.02.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
2. Par projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Raiskuma un Auciema ezeros”
3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
4. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
5. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
7. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā
8. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas apstiprināšanu
9. Par koku ciršanas izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
10. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
11. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem
12. Par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/
13. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu /;dzēsts/ lietošanas mērķa noteikšanu
14. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamo īpašumu /dzēsts/ apvienošanu, nosaukuma un adreses maiņu
15. Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma Straupes pagastā, Pārgaujas novadā
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
17. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Klēts” Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu


* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv