27.10.2020, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
304, pašlaik vēro: 17.

» PAŠVALDĪBA » DOMES SĒDES » Darba kārtība » Domes sēdes darba kārtība

2020. gada 22. oktobrī, plkst. 15.oo
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Pārskats par 24.09.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes kontroli

2.    Par noteikumu „Pārgaujas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

3.    Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes  savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadam apstiprināšanu

4.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamo īpašumu “Baukalnciems” un “Ceriņi” zemes lietošanas mērķu noteikšanu

5.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Baukalni”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai

6.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma "Pekšezers" nosaukuma maiņu

7.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma “Tampas” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

8.    Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Mālenderi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma “Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378, nodošanu atsavināšanai

11.Par nekustamā īpašuma "Rozulas skola", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atkārtotu (trešo) izsoli

12. Par nekustamā īpašuma “Auciema ganības”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, atsavināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 002 0043, izsoles rezultātu apstiprināšanu

14. Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošā īpašumā –dzīvoklī “Pavasari-9, Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā” apstiprināšanu un krīzes dzīvokļa statusa noteikšanu


15. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv