27.01.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
279, pašlaik vēro: 15.

» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Pakalpojumi » Audžuģimene

Audžuģimene

  Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Pretendēt uz audžuģimenes statusu persona var vecumā no 25 līdz 60 gadiem.
Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šajā gadījumā obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
  Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
 
1. bērna vecāki ir miruši;
2. bērns ir atrasts;
3. bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
4. bērna vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
5. bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
6. izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
7. vecāki ilgstoši slimo.
 
  Kā kļūt par audžuģimeni?
 
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
2. Bāriņtiesa 1 mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
4. Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
5. Bāriņtiesa 1 mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
6. Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.
7. Ievietojot bērnu audžuģimenē, audžuģimene un pašvaldība noslēdz līgumu. 
 
  Audžuģimene saņem:
 
1. pašvaldības noteikto atlīdzību neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
2. pabalstu bērna uzturam (ne mazāku par Ministru kabineta noteikto) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
3. pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
 
  Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošina psiholoģisko palīdzību, informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

 

Atpakaļ ...

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv