27.01.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
269, pašlaik vēro: 19.

» PAŠVALDĪBA » BĀRIŅTIESA » Pakalpojumi » Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

  Apliecinājumus izdara bāriņtiesas priekšsēdētāja un tās pilnvaroti bāriņtiesas locekļi. Apliecinājumi juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.
  Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz EUR 8537,00;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes­grāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 9. sagatavo darījuma dokumentu projektus.
 
  Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:
 
 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11.38;
 2. par darījuma apliecināšanu – EUR 7.11;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18.50;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34.15;
 5. par pilnvaras sagatavošanu – EUR 4.27;
 6. par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2.85;
 7. par paraksta apliecināšanu – EUR 2.85;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1.42 par katru lappusi;
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1.42 par katru lappusi;
10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0.43 par katru lappusi;
11. par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4.27;
12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4.27;
13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7.11;
14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4.27;
15. par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48.38;
16. par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4.27 par katru lappusi.
 
  Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu likuma 79. pants) tiek iemaksātas Pārgaujas novada pašvaldības budžetā.
  Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi vai personas apliecību un nepieciešamos dokumentus.
 
  Apliecinājumus un citus uzdevumus Pārgaujas novada bāriņtiesā izdara:
 
 1. bāriņtiesas priekšsēdētāja Renāte Kalniņa personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā;
 2. bāriņtiesas locekle Ingrīda Balode personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pārgaujas novada Straupes pagasta un
Stalbes pagasta administratīvajā teritorijā.

Atpakaļ ...

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv