23.09.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
998, pašlaik vēro: 20.

» SākumlapaValsts meža dienests līdz 1. februārim no meža īpašniekiem gaida pārskatus

Meža likumā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām, ja tās veiktas 2019. gadā. Sagatavojot pārskatus uzmanību vajadzētu pievērst dokumentu sagatavošanas kvalitātei. Korekti jāatspoguļo īpašnieka vai pilnvarotās personas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, īpašuma un zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla un nogabala numurs, cirsmas platība, cirtes izpildes veids un protams nocirstās koksnes apjoms. Koksnes apjoms jānorāda precīzi pa meža nogabaliem. Piemēram norādot lielāku ciršanas apjomu nekā izcirsts patiesībā, pēc pārskata ievadīšanas Meža valsts reģistrā, parādīsies informācija, ka piemēram pēc kopšanas cirtes izpildes mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazinājies zem minimālās vērtības, bet pēc sanitārās cirtes izpildes šķērslaukums samazinājies zem kritiskās vērtības (mežaudze iznīcināta). Šādā situācijā Valsts meža dienesta mežzinim būs jātērē laiks un degviela, lai dotos dabā un veiktu mērījumus. Par informācijas nesniegšanu vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam draud administratīvā atbildība.

Pārskata veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv. Neskaidrību gadījumos ieteicams konsultēties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja:

Ziemeļvidzemes virsmežniecības

Kocēnu nodaļas

5. Raiskuma apgaitas

mežzinis Raimonds Mežaks