22.09.2018, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Informācija par ceļa remontdarbiem posmā Jaunzemi - Vārnēni
  Informējam, ka no 29.08.2018. ir uzsākti ceļa segas izbūves darbi, kuru laikā būs slēgti (darba laikā no 8:00-18:00) atsevišķi ceļa posmi un ceļš nebūs izbraucams ...
 • Pasākums "Skopta un videi draudzīga sēta 2018" noslēdzies ar Saimniekballi
  18. augustā Ungurmuižā notika pasākuma "Sakopta un videi draudzīga sēta" noslēgums. Godināti sakopto sētu saimnieki ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
232, pašlaik vēro: 26.

Vai izbaudījāt silto vasaru?
Jā, beidzot bija īsta vasara!
Nē, bija pārāk karsti.
» Sākumlapa



Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Pārgaujas novada pašvaldības domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr.83 “Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiska­jai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.4, 14.§), tiek uzsākta Pārgaujas novada teritorijas plānoju­ma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redak­cijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas termiņš no­teikts no 28.05.2018. līdz 25.06.2018.

Ar Pārgaujas novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju publiskās ap­spriešanas laikā var iepazīties:

 • valsts vieno­tajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv
 • Pārgaujas novada tīmekļa vietnē www.pargaujasnovads.lv
 • Pārgaujas novada paš­valdībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, darba dienās pašvaldības darba laikā

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāk­sme notiks 12.06.2018. plkst. 18.00, Stalbes tautas namā.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprie­šanas laikā iesniedzami:

 • Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā
 • elektroniski nosūtāmi izmantojot www.geolatvija.lv Teritorijas attīstības plānošana _ Plānošanas dokumenti_
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

 

Kontaktpersona: Anita Dzalba, tālr.: 26519494, e-pasts: anita.dzalba@pargaujasnovads.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana: Iepriekš sazinoties, Straupes pagasta pārvaldē, Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 (Izņemot 18.06.2018.)



© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv