24.11.2017, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums "Pacel Ideju"
  25. novembrī Auciemmuižā no plkst. 11.00 līdz 16.00 notiks Pārgaujas novada jaunatnes mini-forums “Pacel ideju” ...
 • Par Pārgaujas novada domes lēmumu “Par paredzētās darbības smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Apiņi” – akceptēšanu”
 • Uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
  Aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, izsakot priekšlikumus ...
 • Ar valsts atbalstu Pārgaujas novadā uzsākta vairāku projektu realizācija
  Saņemot valsts mērķdotācijas pašvaldības pasākumu īstenošanai, šajā gadā uzsākta vairāku projektu realizācija (kopā 4) ...
 • Tiks atjaunota Sarkano klinšu infrastruktūra
  Ar ERAF atbalstu uzsākts projekts kā ietvaros tiks atjaunota Sarkano klinšu pie Gaujas infrastruktūra (Raiskuma pagasts) ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
96, pašlaik vēro: 9.

Vai, Jūsuprāt, Pārgaujas novadam būtu nepieciešama sava Jauniešu dome?
Nav viedokļa
» SākumlapaSociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
16.11.2017. pl.13.00
Darba kārtība:

1. Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Pārgaujas novada Domes 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” ” apstiprināšanu.
ZIŅO: I. VIRSE, Juriste
2. Par saistošo noteikumu Nr. ____ “Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs” apstiprināšanu
ZIŅO: I. VIRSE, Juriste
3. Par “Kārtība, kādā notiek institūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā Pārgaujas novadā” apstiprināšanu.
ZIŅO: A. KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
ZIŅO: I. VIRSE, Juriste
5. Par personas ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
ZIŅO: A. KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja
Un citi ...


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv