03.06.2020, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1325, pašlaik vēro: 91.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaPar ietekmes uz vidi novērtējumu smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” Straupes pagastā

Derīgo izrakteņu atradne „Apiņi”, kas atrodas Pārgaujas novada, Straupes pagasta zemes vienībā „Mazapiņi” (kadastra Nr. 42820070071) aptuveni 1 km attālumā uz dienvidrietumiem no Lielstraupes un 3 km attālumā uz rietumiem no Braslas.

Derīgo izrakteņu atradnes „Apiņi” atrašanās vieta un iespējamie derīgo izrakteņu transportēšanas maršruti

Sākotnēji intensīva smilts – grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” 8,3 ha platībā notikusi līdz 1992. gadam. Pēc tam derīgā izrakteņa ieguve periodiski atsākta sākot no 2003. gadā. 2014. gadā derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi” 4,98 ha platībā smilts – grants un smilts ieguvi uzsāka SIA „Limbažu ceļi”.

Atradnē „Apiņi’’ ir plānots paplašināt smilts – grants un smilts ieguvi 24,9 ha platībā ar apjomu līdz 30 000 tonnu gadā. Smilts – grants un smilts ieguve notiks ar atklāto paņēmienu. Derīgā materiāla šķirošanai tiks izmantota pārvietojamā šķirošanas – mazgāšanas iekārta Dernaseer DWP240, kura netiks pārvietota un visu derīgo izrakteņu ieguves laiku atradīsies uz tehnoloģiskā laukuma. Pēc smilts – grants un smilts ieguves darbiem ir plānots veikt derīgo izrakteņu atradnes rekultivāciju, veicot teritorijas apmežošanu un izveidojot ūdenskrātuves.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē „Apiņi” tiek apskatītas divas alternatīvas iegūtās smilts – grants un smilts transportēšanai līdz autoceļam A3 Inčukalns — Valmiera — Igaunijas robeža (Valka).

Kā viens no iespējamiem iegūtās smilts – grants un smilts transportēšanas maršrutiem ir izmantojot vietējas nozīmes autoceļu V127 posmā no atradnes pievedceļa līdz autoceļa pieslēgumam autoceļam A3 Straupē. Kā otrs iespējamais iegūto materiālu transportēšanas maršruts ir, izmantojot autoceļu V127 posmā no atradnes pievedceļa līdz pieslēgumam vietējas nozīmes autoceļam V280 Unguri - Lielstraupe – Brasla. Tālāk smilts – grants un smilts transportēšanu ir plānots veikt pa autoceļu V280 līdz pieslēgumam autoceļam A3 (skat. 1. attēlu).

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc SIA „Limbažu ceļi” pasūtījuma izstrādā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts – grants un smilts ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi”, Pārgaujas novadā, Straupes pagastā. Šī novērtējuma ietvaros tiek veikta iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par plānoto projektu. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana tiek plānota 2016. gada jūnijā/jūlijā.

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē „Apiņi”, Pārgaujas novadā, Straupes pagastā, lūdzam aizpildīt Anketu.


Atradnē „Apiņi’’ ir plānots paplašināt smilts – grants un smilts ieguvi 24,9 ha platībā
ar apjomu līdz 30 000 tonnu gadā

Anketa līdz 15. maijam ir pieejama:
1)    Pārgaujas novada pašvaldībā („Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads);
2)    Straupes pagasta bibliotēkā („Braslas – 1”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads);
3)    Pārgaujas novada mājaslapā.

Anketu lūdzam iesniegt līdz 2016.gada 15 maijam Pārgaujas novada pašvaldībā, Straupes bibliotēkā vai sūtot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājiem uz e-pasta adresi elle@environment.lv

Informāciju sagatavoja:
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv