04.06.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
582, pašlaik vēro: 25.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaLauku atbalsta dienests skaidro: papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās
Lauku atbalsta dienests (LAD) pēc bioloģisko saimniecību apsekošanas 
2015.gadā, secinājis, ka izpratne par papuvju apsaimniekošanas
mērķiem un pasākumiem lauksaimniekiem bioloģiskajās saimniecībās ir
atšķirīga.

LAD skaidro prasības attiecībā uz papuves uzturēšanu bioloģiskajās
saimniecībās. 2015.gadā visās saimniecībās ir jāievēro nosacījumi par
aramzemes uzturēšanu kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Saskaņā ar augkopības teoriju un lauksaimniecības tradicionālo praksi
Latvijā, papuve ir kultūraugu sējai sagatavots lauks, kuru visu
veģetācijas periodu vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu
barības vielas un mitrumu sausos gados. Savukārt atbilstoši regulas
definīcijai „aramzeme” ir zeme, ko izmanto kultūraugu audzēšanai, vai
zeme, kas pieejama kultūraugu audzēšanai, bet ir atstāta papuvē.

Papuve ir kultūraugu sējai sagatavots lauks, kuru visu veģetācijas
periodu vai daļu no tā kopj, lai iznīcinātu nezāles, uzkrātu barības vielas
un mitrumu sausos gados.Tāpat no regulas definīcijas par "ilggadīgajiem
zālājiem un pastāvīgajām
ganībām” secināms, ka platības, ko aizņem šīs
kultūras nav uzskatāmas par aramzemi.

Līdz ar to, ja 2014.gadā platību aizņēma pastāvīgās pļavas un
ganības, tad 2015.gadā, deklarējot šādu platību kā papuvi, nezālēm tajā
jābūt apkarotām līdz kārtējā gada 15.septembrim. Ja nezāļu apkarošana
netiek veikta norādītajā termiņā, uzskatāms, ka platība 2015.gadā atbilst
kultūrai “Ilggadīgie zālāji” (kultūras kods 710), nevis kultūrai “Papuve”
(kultūras kods 610).
Savukārt, ja 2014.gadā platībā tika audzēti kultūraugi vai tajā
bija ierīkota papuve (t.i., tā bija aramzeme), tad 2015.gadā, deklarējot
šādu platību bioloģiskajā saimniecībā kā papuvi, nezālēm tajā jābūt
apkarotām līdz kārtējā gada 15.septembrim, bet augus atļauts iestrādāt
augsnē līdz 2016.gada 15.septembrim. Jāņem vērā, ka arī 2016.gadā
pirms augu iestrādāšanas augsnē jāveic nezāļu apkarošana.

Shematiski norādītas darbības, kas jāveic bioloģiskajās
saimniecībās, lai 2015.gadā platība, kas deklarēta kā papuve, būtu
apsaimniekota atbilstoši prasībām, šeit

Saimniecībām, kas 2015. gadā pieteikušās uz atbalstu, jāizvērtē iespējas
līdz 2015.gada 15.septembrim izpildīt papuves apsaimniekošanas
nosacījumus.
Ja šos nosacījumus nav iespējams izpildīt, tad saimniecība var
platības atsaukt no atbalsta vai arī mainīt pieteiktās platības uz kodu
„Ilggadīgie zālāji”.

Šādā gadījumā LAD aicina ņemt vērā, ka ilggadīgie zālāji ir jānopļauj
un jānovāc.

Vairāk informācijai: Lauku atbalsta dienests
+371 67027830
kristine.ilgaza@lad.gov.lv© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv