17.08.2019, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Saimniekballe
  17. augustā Ungurmuižā notiks Saimniekballe ...
 • Pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Rozulas skola" izsole
  Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu atkārtotu (otro) mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma „Rozulas skola”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.....
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
 • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
  Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1165, pašlaik vēro: 21.

Vai esat apmierināts/-a ar šīs vasaras laikapstākļiem?
» Sākumlapa2015. gadā mainās dažādi nosacījumi lauksaimniekiem platību maksājumiem

Īsumā par platību atbalsta maksājumiem:

Saimniekiem jāpiesaka visa lauksaimniecībā izmantojamā zeme, arī tā, kas nesaņems atbalstu. Lauka bloku precizēšana LAD rakstiski piesakāma līdz 2015.gada 1.aprīlim. Tikai Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) 2015.gadā pieņems platību maksājumu pieteikumus no lauksaimniekiem, kam aramzemes platība lielāka par 10 ha. Līgums lauksaimniekam par EPS lietošanu slēdzams personiski Lauku atbalsta dienestā (LAD ZVRLP) Mūrmuižas ielā 18, Valmierā; vēlams šo neatlikt uz vēlāku laiku.

Vienotais platību maksājums (VPM) - maksājumi jāpiesaka līdz 15.maijam par īpašumā vai lietošanā esošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi, kuras kopējā platība ir virs 1 ha, ko veido par 0,3 ha lielāki lauki. Ja maksājumam pieteiktā platība nav noganīta vai appļauta un novākta noteiktos termiņos, par šo platību atbalstu nepiešķirs un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija. Provizoriskā likme 58 EUR/ha.

Zaļināšanas maksājums – maksājums par klimatam un videi labvēlīgām lauksaimniecības praksēm – lauksaimniekiem, kam tiesības uz VPM, jāievēro zaļināšanas prasības:

kultūraugu dažādošana (ja aramzeme vairāk kā 10 ha), esošo ilggadīgo zālāju platību saglabāšana, ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana vai uzturēšana, ja aramzeme vairāk par 15 ha.

Zaļināšanas prasības neattiecas, ja aramzeme mazāk par 10 ha un ja saimniecība sertificēta bioloģiski. Provizoriskā likme 34 EUR/ha.

Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma - uz šiem maksājumiem varēs pieteikties tikai 2015gadā, taču izstāties pēc vēlēšanās, sākot ar 2016.gadu. Fiksētais gada maksājums 500 EUR/gadā. Saistību periodā jāsaglabā 2015.gadā pieteiktā platība. Saimniecībā nav jāievēro zaļināšanas prasības. Tiks pārbaudīts, vai nav mākslīgi radīti apstākļi, lai gūtu priekšrocības no mazo lauksaimnieku shēmas. Ja piesakās uz Mazo lauksaimnieku atbalstu, nav tiesību saņemt VPM, saistīto atbalstu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem. Taču ir tiesības saņemt MLA (mazāk labvēlīgo apvidu atbalstu), BDUZ (bioloģiski daudzveidīgo zālāju atbalstu), integrētās dārzkopības maksājumu, bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu, maksājumu Natura2000 mežiem.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem – max uz 5 gadiem, skaitot no saimniecības izveidošanas gada. Maksājumu piešķir fiziskām un juridiskām personām:

·         kam ir tiesības saņemt VPM;

·         kas pirmo reizi dibina saimniecību kā vadītāji, vai šādu saimniecību izveidojuši 5 gadu laikā pirms pirmā VPM iesniegšanas;

·         personas, kas piesakās maksājumam tajā gadā ir jaunākas par 40 gadiem.Maksājumu jaunajiem piešķir par pirmajiem 90 ha.

Par saimniecības dibināšanas brīdi uzskata:

pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai vai tiek deklarēti saimnieciskās darbības ieņēmumi VID vai reģistrēšanās kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot kā darbības veidu VID lauksaimniecisko darbību.

Būs arī saistītā atbalsta maksājumi par slaucamām govīm, par kazām, par liellopiem, par aitām, cietes kartupeļiem, par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, par sertificētiem sēklas kartupeļiem, par sertificētu labības sēklu.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv