28.05.2020, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Informācija Pārgaujas novada iedzīvotājiem par pašvaldības un iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā
    ...
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
187, pašlaik vēro: 37.

Vai plānojat piedalīties vides kustībā "Lielā Talka 2020"?
» SākumlapaIZSLUDINĀTS PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSS 2015!

Pārgaujas novada pašvaldība aicina pieteikties novada pašvaldības projektu konkursam 2015! Jau trešo gadu Pārgaujas novada pašvaldība organizē un izsludina pašvaldības projektu konkursu, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas.

Finansējums

Tāpat kā iepriekšējā gadā projektu konkursam paredzētais kopējais finansējums ir 4 000 eiro. Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu, ar būtisku nosacījumu par to, ka projekts jārealizē Pārgaujas novada pašvaldības teritorijā. Pašvaldības finansējums viena projekta realizācijai nepārsniedz 400 eiro, taču projektiem var būt arī sponsoru līdzfinansējums, ja projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums pārsniedz 400 eiro summu. Projekta konkursa ietvaros iegūstamais finansējums nav paredzēts, lai to izmantotu kā līdzfinansējumu citu projektu realizācijai.

Kas var pieteikties finansējumam?

Projektu konkursā var piedalīties: biedrības vai nodibinajumi, kuru juridiskā adrese ir Pārgaujas novadā; citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Pārgaujas novadā; fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Projektu konkursa mērķis

Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, uzņēmējiem un sabiedrību kopumā, kā arī iedrošināt novada iedzīvotājus īstenot pašu iecerētās idejas dzīvē. Konkursa nolikums paredz, ka tiek atbalstīti sabiedriska labuma projekti jomās, kuras ir svarīgas un aktuālas vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai.

Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursā 2015 tiks atbalstīti projekti divās aktivitātēs:

(1) vides sakārtošana un labiekārtošana;

(2) sabiedriski kultūras vai izglītojoši pasākumi (paredzēts līdz 25 % no finansējuma apjoma).

Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai Pārgaujas novadā.

Konkursa iesniegšanas termiņi

Sagatavotie projektu pieteikumi jāiesniedz Pārgauajs novada pašvaldībā “Iktēs”, Stalbē, Pārgaujas novadā. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks no 2015.gada 16.februāra līdz 2015.gada 5.martam. Projektu pieteikumi jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām, kā arī projektu pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz elektroniskā pasta adresi projekts@pargaujasnovads.lv

Projekta pieteikumā jāiekļauj datrorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa, neformālajām grupām jāpievieno klāt arī visu grupas dalībnieku parakstīts saraksts, kā arī pēc vēlēšanās var pievienot citu informāciju, ko projekta iesniedzējs uzskata par svarīgu – fotogrāfijas, skices, plāni u.c.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2015.gada 26.martam. Projektu īstenošanas laiks šajā gadā plānots no 23.marta līdz 20.novembrim

Projektu konkursa dokumentācija pieteikuma sagatavošanai

Pirms gatavojat projekta pieteikumu, lūgums iepazīties ar projektu konkursa 2015 nolikumu. Nolikums atrodams mājas lapas sadaļā PĀRGAUJAS NOVADA PROJEKTU KONKURSS 2015

Projektu konkursam iesniedzamo dokumentāciju (veidlapu, u.c.) Word formātā varat atrast mājas lapas sadaļā PĀRGAUJAS NOVADA PROJEKTU KONKURSS 2015

Kontaktinformācija

Jautājumos par projektu konkursa nolikumu vai iesniedzamo dokumentāciju varat sazināties ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Baibu Zvejnieci (29353779) un Tūrisma organizatori Rudīti Vasili (29464946), vai rakstīt uz e-pastu: projekts@pargaujasnovads.lv.

 

Par 2014. gadā realizētajiem projektiem Pašvaldības projektu konkursa ietvaros varat lasīt pašvaldības informatīvā izdevuma “Pārgaujas novada vēstis” 2015. gada 29. janvāra izdevumā Nr. 66 (6.-7.lpp). Izdevuma materiāls pieejams arī elektroniski: skatīt šeit.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv