25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
367, pašlaik vēro: 13.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 27. maijā, plkst. 15.oo
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Pārskats par 29.04.2021. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam […]

3.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma [..] zemes nomas līgumā

4.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

5.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […]  sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

6.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7.    Par nosaukuma un adreses maiņu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamam īpašumam […]

8.    Par Pārgaujas novada domes 19.06.2014. par saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izdošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem;

9.    Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu komisijas nolikumā

10.    Par publisko personu un iestāžu reģistra ierakstiem

11.     Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo starpgabalu

12.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo starpgabalu un nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

13.    Par adreses maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma  […] adresācijas objektiem

14.    Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

15.    Par saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21.decembra  saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” izdošanu

16.    Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam  […], Straupē,  Straupes pagastā, Pārgaujas novadā


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv