25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
357, pašlaik vēro: 17.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 29. aprīlī, plkst. 15.oo
Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, Auciemmuižā


Darba kārtība

1.    Pārskats par 25.03.2021. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

ZIŅO: M.DRUBIŅA, izpilddirektore

2.    Par Pārgaujas novada pašvaldības konsolidētā 2020.gada pārskata apstiprināšanu

3.    Par izglītības iestāžu grāmatvedības uzskaiti

4.    Par finansējuma piešķiršanu piemiņas vietas uz Sibīriju deportētajiem izveidei

ZIŅO: H.VENTS, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

5.    Par nosaukuma un adreses maiņu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam (…)

6.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “Mazapiņi” zemes daļas apmežošanu

7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam (…)

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam “Retēji”.

9.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma (…) sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

10.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma (…) zemes nomas līgumā;

11.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma (…) zemes nomas līgumā;

12.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma (…) zemes nomas līgumā;

13.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam (…).

14.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam (…).

15.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam “Pilsciems”

16.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma (…) zemes nomas līgumā

17.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma (…) zemes nomas līgumos

ZIŅO:R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja

18.    Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM

ZIŅO:I.KALNIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks


Slēgtā daļa

19.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (…)

20.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (…), (…), (…)

21.     Par īres līguma termiņa pagarināšanu ar (…).

 ZIŅO: M.KRASTIŅŠ, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu

© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv