30.11.2021, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Informējam, ka 30.11.2021 tiks slēgti Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Citadeles un Swedbank bankas norēķinu konti.
    Pārgaujas apvienības pārvalde informē, ka šā gada 30.novembrī tiks slēgti pārvaldes maksājumu konti AS "Citadele banka" un AS "Swedbank" bankās. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot AS “SEB banka” norēķinu kontu, kas paliek nemainīgs. Rekvizīti maksājumu veikšanai: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Reģ. Nr.: 90009116276 Konta numurs: LV06UNLA0050014307758
Karte
Apmeklējumi šodien:
426, pašlaik vēro: 11.

» SākumlapaNekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas nr. 601, Jaunatnes ielā 1, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 42829000001, ar kopējo platību 11,9 m2, kā arī pie nedzīvojamās telpas piederošās kopīpašuma 119/17465 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Straupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.362-601.

            Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 1000,00, drošības nauda EUR 100,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2021.gada 11.februārī plkst.12.00, Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2021. gada 8.februāra plkst.12.00.

 
Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv