25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
377, pašlaik vēro: 17.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2020. gada 20. augustā, plkst. 15.oo
Auciemmuižā


Darba kārtība

1.    Pārskats par 23.07.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” izdošanu

3.    Par iesniegumu zvērinātam notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu

4.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “D/S Bērziņi”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai

5.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamā īpašuma “Mežokas”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai

6.    Par SIA “Lielstraupes pils”, reģistrācijas Nr.40003342456, kapitāla daļu pārņemšanu īpašumā bez samaksas

7.    Par saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi 28.11.2019. Saistošajos noteikumos Nr.9 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”  izdošanu

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “[…]”

9.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam “[…]”

10.    Par nekustamā īpašuma “Pekšuciems”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

11.    Par nekustamā īpašuma “Mālenderi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, atsavināšanu

12.    Par nomas tiesību izsoli

13.    Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM


Sēdes slēgtā daļa

14.    Par īres līguma termiņa pagarināšanu ar […]

15.    Par īres līguma termiņa pagarināšanu ar […]
•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu
© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv