25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
355, pašlaik vēro: 13.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 20. februārī, plkst. 15.oo
Stalbē
 

Darba kārtība

1.    Pārskats par 23.01.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ungurmuiža” pamatkapitāla palielināšanu

3.    Par projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Sārumezerā” izstrādi un iesniegšanu

4.    Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes  savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadam apstiprināšanu

5.    Par medību tiesību nodošanu biedrībai Medību klubs “Ķeņģi”

6.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7.    Par detālplānojuma “Baukalnciems”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, apstiprināšanu

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

9.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienību apvienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu

10.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei

11.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts  sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

12.    Par “Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā 2020” nolikuma apstiprināšanu

13.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa 2020” nolikuma apstiprināšanu

14.    Par dalību starpvalstu sadarbības projektā “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”

15.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam /dzēsts/, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

16.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

17.    Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.87 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/” (protokols Nr.7, 4. §)

18.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu

19.    Par automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 308 izsoles rezultātu apstiprināšanu

20.    Par nekustamā īpašuma "Estrāde", Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu


* ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv