26.09.2020, Sestdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Ar Pārgaujas novada domes 2019. gada 30.maija lēmumu (protokols nr.5, 10.§) tika nolemts nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rozulas skola”
    ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1012, pašlaik vēro: 12.

» SākumlapaPašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma dzīvoklis nr. 13, "Pavasari", Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4274 900 0130, ar kopējo platību 47 m2, kopā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 470/7899 domājamās daļas no daudzdzīvokļa ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.10000000055513.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3600,00, drošības nauda EUR 360,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 3.martā plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.martam,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

 
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv