25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
357, pašlaik vēro: 18.

» SākumlapaDOMES SĒDE


2019.gada 28.novembrī   plkst. 15. oo, Stalbē                                                               
 
Darba kārtība:

1.    Pārskats par 24.10.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „/dzēsts/”, Raiskumā,  Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

3.     Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

4.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un  nosaukuma piešķiršanu

5.     Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „/dzēsts/”, Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

6.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma „/dzēsts/” zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai jaunbūvei

7.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Straupes pagasta pašvaldības zemes gabals Nr.4"

8.     Par pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

9.    Par Saistošo noteikumu Nr.____ “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” izdošanu

10.    Par medību tiesību nodošanu biedrībai Mednieku klubs “RAISKUMS”

11.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamam īpašumam „/dzēsts/”

12.    Par Saistošo noteikumu Nr.____“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” izdošanu


13.    Par izglītības iestāžu dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001


14.    Par “Pārgaujas novada kultūras projektu konkursa nolikums” izdošanu

15.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums” izdošanu


Slēgtā daļa

16.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu
•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv