24.10.2019, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
  • Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 101. gadadienai veltīta svētku koncertprogramma “MŪSU STĀSTI LATVIJAI” ...
    17. novembrī plkst. 19.00 Stalbes tautas namā ...
  • Uzņēmējiem pieejama preču zīme – “Radīts Pārgaujas novadā”
    Jau 2017. gada nogalē tika izstrādāts dizains preču zīmei “Radīts Pārgaujas novadā”, kura nu tiek piedāvāta Pārgaujas novada uzņēmējiem ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
316, pašlaik vēro: 15.

Vai, iepērkoties vietējos veikalos, pamanāt Pārgaujas novadā ražotos produktus, kas tiek izcelti ar īpašu preču zīmi “Radīts Pārgaujas novadā”?
» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 22. augustā plkst. 15.oo,
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 18.07.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošanu

3.Par Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

4. Par  nekustamā īpašuma “Lielstraupes pils”  telpu  apskates maksas apstiprināšanu

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu “Silaines I”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ratnieki”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

7. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Straupes pagasta pašvaldības zemes gabals Nr.4”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

8. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

9. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

12. Par nekustamā īpašuma “D/S Bērziņi” sadalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu

13. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

14. Par ceļa servitūta noteikšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Auciema ganības” zemes vienībai

15.Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Baukalni”-5 izīrēšanu


•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv