25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
361, pašlaik vēro: 16.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2019. gada 18. aprīlī plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 28.03.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi

2.    Par Saistošo noteikumu Nr. 3 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019. gadam“ izdošanu

3.    Par projekta “Raiskuma muižas parka labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” izstrādi, iesniegšanu biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu

4.    Par projekta „Straupes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūve” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu

5.    Par projekta „ Radošās istabas izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu.

6.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajiem īpašumiem „/dzēsts/” un „/dzēsts/”

7.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam “dzēsts” Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

8.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

9.    Par nekustamā īpašuma “Auciemmuiža” Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, pagraba telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

10. Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu

11. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu domes priekšsēdētājam Hardijam VENTAM

   
     SLĒGTĀ DAĻA
12.Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu


•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv