25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
365, pašlaik vēro: 15.

» SākumlapaNomas tiesību izsole Pārgaujas novadā 2019. gada 11. aprīlī

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Auciemmuiža”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0302 003, nedzīvojamo pagraba telpu nomai uz 20 gadiem. Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles sākumcena ir 25,00 euro mēnesī, izsoles dalības maksa 10,00 euro, izsoles minimālais solis – 5,00 euro. Izsole notiks 2019.gada 11.aprīlī plkst.12:00. Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.:LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.


Reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 10.aprīlim, plkst.12:00.

Izsoles noteikumi
Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv