25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
    Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
355, pašlaik vēro: 12.

» SākumlapaDOMES SĒDE


2018. gada 27. decembrī, plkst. 15.oo

Stalbē

Darba kārtība

1.     Pārskats par 22.11.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.     Par saistošo noteikumu Nr.13 “Par grozījumu saistošajos noteikumos Nr.1 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošanu

3.     Par bezcerīgo debitoru saistību izslēgšanu uz zembilanci.

4.     Par grāmatvedības iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu.

5.     Par aizņēmuma ņemšanu Valsts Kasē investīciju projekta “Ungurmuižas apkures sistēmas un ledus pagraba izbūve” būvniecības realizācijai.

ZIŅO: H.VENTS

6.     Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

7.     Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

8.     Par zemes nomas līguma noslēgšanu nekustamam īpašumam Straupes pagastā, Pārgaujas novadā.

9.     Par Ungura ezera pētījumu.

10.  Par detālplānojuma “Aroniju iela 3” , Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, apstiprināšanu.

11.  Par saistošo noteikumu Nr.14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā” izdošanu.

12.  Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ZAAO.

13.  Par saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2013.gada 27.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.14 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums” izdošanu.

14.  Par Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizēšanu.

ZIŅO: R.VASILE

15.  Par saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” precizēšanu.

16.  Par Pārgaujas novada bāriņtiesas reorganizāciju.

Sēdes slēgtā daļa

17.  Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma / dzēsts/ finansēšanu SAC “Lode”.

ZIŅO: M.KRASTIŅŠ© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv