25.01.2022, Otrdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
 • SAZINIES AR PAŠVALDĪBU!
  Jautājumus Cēsu novada pašvaldībai varat iesūtīt rakstot uz e-pastu vestule@cesis.lv Atbilde uz jautājumiem tiks sagatavota un nosūtīta uz jūsu norādīto e-pastu!
Karte
Apmeklējumi šodien:
350, pašlaik vēro: 20.

» SākumlapaPaziņojums par Raiskuma un Auciema ezeru zivsaimniecisko noteikumu nodošanu publiskajai apspriešanai
2018. gada 8. maijā Pārgaujas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu  ar Nodibinājumu “Vides risinājuma institūts”, turpmāk tekstā – Institūts,  par Raiskuma un Auciema ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi un hidrobioloģisko izpēti. Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.punkts noteic, ka sabiedrības līdzdalības mērķis lēmumu pieņemšanā  ir sekmēt efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu attīstības plānošanu, tādējādi paaug­stinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm.Raiskuma ezers un Auciema ezers atrodas

Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Institūts ir izstrādājis un iesniedzis Pašvaldībā ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, pētījuma atskaiti, kurā ir ietverti Institūta pētījuma rezultāti:
 1. Raiskuma un Auciema ezeru vispārīgais raksturojums;
 2. hidroķīmiskie parametri;
 3. augstākie ūdensaugi un aļģes;
 4. zivju barības bāze;
 5. zivju sabiedrība;
 6. zivsaimnieciski nozīmīgo zivju sugu populāciju raksturojums;
 7. zivsaimnieciskā apsaimniekošana;
 8. komerciāli nozīmīgo zivju sugu populāciju apsaimniekošana;
 9. zivsaimnieciskās izmantošanas noteikumi. 

Pamatojoties uz Pārgaujas novada domes 2018.gada 22. novembra sēdes lēmumu Nr.197 (protokols Nr.12,10 §) “Par izstrādātiem Raiskuma un Auciema ezeru zivsaimniecisko noteikumu nodošanu publiskajai apspriešanai”, ar ezeru pētījumu atskaiti var iepazīties pašvaldības tīmekļa ŠEIT, ŠEIT un darba dienās Pārgaujas novada pašvaldības klientu apkalpošanascentrā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apsprie­šanas laikā iesniedzami:

 • Pārgaujas novada pašvaldībā, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, pašvaldības darba laikā
 • elektroniski nosūtāmi uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

Kontaktpersona: Agris Ķesa, vides aizsardzības inspektors, e-pasts: agris.kesa@pargaujasnovads.lv

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26.11.2018. līdz 09.01.2019.

Publiskā apspriešanas sanāksme notiks  2019. gada 9. janvārī plkst. 18:00 Tautas namā “Auciemmuiža”, Pārgaujas novada, Raiskuma pagastā.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv