26.04.2018, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas novadā
 • Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītā svētku koncertā uzstāsies "Iļģi"
  3. maijā plkst. 19.00 Stalbes tautas namā ...
 • Stalbes "Pārgauja" izkaļ sev otru ELVI līgas bronzu
  Otro pavasari pēc kārtas par ELVI florbola līgas vīriešiem bronzas medaļnieci kļuvusi Stalbes SK "Pārgauja" ...
 • Informācija personām, kas pieteikušās uz zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Sāruma un Raiskuma ezeros
  ...
 • Lauksaimnieciskai izmantošanai nomājamās zemes Pārgaujas novadā
  Aicinām pieteikties uz zemes vienībām vai tās daļas nomas tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai ...
Pārgaujas novada karte
Apmeklējumi šodien:
1094, pašlaik vēro: 19.

Vai, jūsuprāt, būtu nepieciešams publicēt informāciju par jaunākajām iegādātajām grāmatām Pārgaujas novada bibliotēkās?
» SākumlapaDOMES SĒDE

2018. gada 26. aprīlī, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība:

1. Pārskats par 22.03.2018. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
2. Par Pārgaujas  novada pašvaldības konsolidētā 2017.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par saistošo  noteikumu Nr.6 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošanu
4. Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē izglītības iestādes investīciju projekta “Stalbes vidusskolas struktūrvienības Raiskuma pamatskolas ēkas energoefektivitātes palielināšanai  -  ēkas fasādes un jumta atjaunošana’’  realizācijai
5. Par aizņēmuma ņemšana Valsts kasē prioritārā  investīciju projekta “Straupes ciema   ūdenstorņa    atjaunošana” realizācijai
6. Par grozījumiem Pārgaujas  novada pašvaldības atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā
7. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
9. Par iesniegumu zvērinātam notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu /dzēsts/
11. Par naudas balvas piešķiršanu
12. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu  Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajā īpašumā /dzēsts/
13. Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu
14. Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
15. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā
16. Par Pārgaujas novada pašvaldības pasākuma “Sakopta un videi draudzīga sēta Pārgaujas novadā 2018” nolikuma apstiprināšanu
17. Par saistošo noteikumu Nr.2   “Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu un izdošanu
18. Par nekustamā īpašuma  tiesību sadali un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala “Pamatskola” nodošanu atsavināšanai bez atlīdzības
19. Par precizējumu veikšanu  Pārgaujas novada domes 2018. gada 22. februāra saistošos noteikumos Nr. 4 “Par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā”
20. Par grozījumiem  nolikumā „Par stipendiju piešķiršanas un apbalvošanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem” un Stipendiju piešķiršanas un apbalvošanas komisijas ievēlēšanu
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
23. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemes gabala “Mazais karjers” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, īpašuma tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
24. Par Pārgaujas novada pašvaldības dalību jauniešu apmaiņas projektā “SPRAY” (SPace Regeneration through art by Youth) Bassano del Grappa komūnā, Itālijā, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: jaunatne darbībā” ietvaros

* ar ierakstu /dzēsts/  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datu aizsargājošu informāciju.


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv