28.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
16, pašlaik vēro: 16.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 28.jūnijā, plkst. 15.00
Pārgaujas novada Raiskuma pagastā

Darba kārtība

 1.Pārskats par 27.05.2021. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”” izdošanu

3. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai   

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamiem īpašumiem “

5. Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma “Betas” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu;

6.    Par nekustamā īpašuma […], Raiskuma pag., Pārgaujas nov., iznomāšanu

7.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma[…] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu

8.    Par  medību līguma termiņa pagarināšanu

9.    Par nekustamā īpašuma […], Plācī, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un nodošanu atsavināšanai

10.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

11.     Par lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma […], Stalbe, Stalbes pagasts zemes vienībai

12.    Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības starpgabali” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42740080116 nodošanu atsavināšanai

13.    Par nekustamā īpašuma “Rudzi” Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai

14.    Par zemes vienības “Gundegas 6”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

15.    Par zemes vienības “Gundegas 11”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

16.    Par zemes vienības “Gundegas 12”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

17.    Par zemes vienības “Gundegas 58”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

18.    Par zemes vienības “Gundegas 64”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

19.    Par īres līguma slēgšanu

20.    Par precizējumu veikšanu Pārgaujas novada domes  2021. gada 27. maija  Saistošajos noteikumos Nr. 7 “Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā””


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv