28.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
38, pašlaik vēro: 11.

» SākumlapaAktuālie un plānotie būvdarbi Pārgaujas novadā
 

Pašvaldībā dažāda veida būvdarbi notiek visu gadu, tomēr pavasara un vasaras sezonā darbs pie projektēšanas un būvdarbu īstenošanas notiek intensīvāk. Informējam par šajā gadā pabeigtajiem, uzsāktajiem un tuvākajā laikā plānotajiem būvdarbiem Pārgaujas novadā.

STRAUPES PAGASTĀ:

Šobrīd notiek projektēšanas process Straupes centra līvānu māju ciemata ūdensvada rekonstrukcijai un kanalizācijas tīkla izbūvei, kā arī ielu apgaismojuma pārbūvei visa ciemata teritorijā. Tāpat arī plānota artēziskā dziļurbuma izbūve pie Lielstraupes pils, lai uzlabotu un nodrošinātu ūdens apgādi Straupes iedzīvotājiem – šobrīd uzsākta būvdarbu projekta izstrāde. Turpinot būvdarbu projektēšanas tēmu, notiek darbs pie apbūves teritorijas “Baukalnciems” inženiertīklu izbūves projekta izveides. Plānotie darbi tiks uzsākti, noslēdzoties projektu izstrādes un iepirkuma procesiem.

STALBES PAGASTĀ:

Domājot par drošu satiksmi, aprīlī Stalbes centrā uzstādīts ātruma valnis, lai tiktu nodrošināta atļautā braukšanas ātruma ievērošana, kā arī drošāka pārvietošanās kājāmgājējiem un riteņbraucējiem. Ātruma valnis vēl tiks papildināts ar atbilstošu marķējumu, kā arī tiks uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes.

Tāpat arī noslēgts līgums ar būvnieku par Stalbes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūvi. Šobrīd skrejceļu klāj asfalta segums, kas, veicot pārbūves darbus, tiks aizstāts ar stadionam piemērotāku sintētisko skrejceļu pamatu, kā arī ierīkos lietus ūdens atvades sistēmu. Būvdarbu ietvaros ierīkos tāllēkšanas bedri, kā arī uzlabos futbola un volejbola laukumus. Paredzēts, ka stadionā būs 3 skriešanas celiņi un papildus 100m celiņš sprintam.

Notiek projektēšana gan apgaismojuma uzstādīšanai ap stadionu un izglītības iestādes teritorijas neizgaismotajā daļā, gan arī apgaismojuma uzlabošanai ciema teritorijā.

2021. gada februāra domes sēdē tika apstiprināti izsoles rezultāti par nekustamā īpašuma “Rozulas skola” atsavināšanu, savukārt marta domes sēdes informatīvajā daļā Pārgaujas novada domes deputāti uzklausīja pašvaldības izpilddirektores Marutas Drubiņas priekšlikumu par izsolē iegūtā finansējuma novirzīšanu Rozulas tautas nama fasādes atjaunošanai, jo tautas nams ir ļoti nozīmīgs vietējai kopienai un fasādes atjaunošana ir ļoti nepieciešama. Būvdarbi tiks uzsākti pēc iepirkuma procedūras un līguma ar būvnieku noslēgšanas.

RAISKUMA PAGASTĀ:

Jau informēts, ka pateicoties LEADER projektu finansējuma piesaistei “Cēsu rajona lauku partnerības’’ izsludinātā LEADER projektu konkursa 7. kārtas Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ir pabeigti ārējā apgaismojuma tīkla pārbūves darbi pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Auciemā. Paralēli projektā īstenotajiem ārējā apgaismojuma pārbūves darbiem pirmsskolas teritorijā, ar pašvaldības finansējumu tika īstenoti arī ārējā apgaismojuma pārbūves darbi ciemata teritorijā, nodrošinot pietiekamu ielu apgaismojumu.

Šobrīd notiek būvnieku iesniegto piedāvājumu vērtēšana ciemata kanalizācijas sūknētavas un spiedvada pārbūvei Auciemā. Būvdarbi tiks uzsākti pēc līguma parakstīšanas ar darbu veikšanai izvēlēto būvnieku. Tāpat arī šonedēļ noslēgts līgums ar būvnieku, lai veiktu Raiskuma ciemata Ezera ielas ūdensapgādes pārbūves darbus.

 

Par aktuālajiem un plānotajiem būvdarbiem, to izpildi turpināsim informēt informatīvajā izdevumā “Pārgaujas Novada Vēstis”, Pārgaujas novada mājaslapā www.pargaujasnovadavestis.lv un Pārgaujas novada Facebook lapā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv