22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
441, pašlaik vēro: 20.

» SākumlapaAttīstības un tautsaimniecības komitejas sēde

2021. gada 18. martā plkst.14.00
Pārgaujas novada Raiskuma pagastā, Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu

2.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei

3.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”

4.    Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai

5.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”

6.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”

7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”

8.    Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “/dzēsts/”

9.    Par nekustamā īpašuma “Dzelmītes -1”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

10.    Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā “/dzēsts/” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

12.    Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”

13.    Par 05.01.2015. noslēgtā zemes nomas līguma pārjaunošanu nekustamam īpašumam  „Pļavas iela 6”, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

14.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Kantes” zemes nomas līgumā

15.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “Dreimaņi” zemes nomas līgumā

16.    Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

17.    Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu

18.    Par Pārgaujas novada domes 19.06.2014 lēmuma (protokols Nr. 7,13) atcelšanu

19.    Par Pārgaujas novada domes 28.01.2021. lēmuma (protokols Nr. 1,12) atcelšanu

20.    Par projekta “Kvadracikla iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv