21.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
97, pašlaik vēro: 6.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2021. gada 18. februārī, plkst. 15.oo
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.Pārskats par 28.01.2021. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi
ZIŅO: M.DRUBIŅA

2. Par Pārgaujas novada pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas reorganizācijas plāna  konstatējumu daļu.

3. Par Pārgaujas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmes  savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadam apstiprināšanu

4. Par projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Ungura ezerā” izstrādi un iesniegšanu.

5. Par projekta “Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas novada Raiskuma ezerā” izstrādi un iesniegšanu.
ZIŅO: H.VENTS

6. Par adreses piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /…/ zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai būvei.

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam “Sabiedrība LOKA”.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam /…/.

9. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /…/ lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu.

10. Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /…/ zemes nomas līgumā;

11.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam” investīciju plāna aktualizēšanu 2021. gadam.

12.    Par “Grantu konkursa komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Pārgaujas novadā 2021” nolikuma apstiprināšanu.

13.    Par “Pārgaujas novada pašvaldības projektu konkursa 2021” nolikuma apstiprināšanu.

14.    Par nekustamā īpašuma /…/, Raiskumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu.

15.    Par nosaukuma, adreses un lietošanas mērķa piešķiršanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam.

16.Par nekustamā īpašuma /…/, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu.
ZIŅO: R.VASILE

Papildus jautājumi

1. Par nekustamā īpašuma "Rozulas skola", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atkārtotās (ceturtās) izsoles rezultātu apstiprināšanu

2. Par nedzīvojamās telpas nr. 601, Jaunatnes ielā 1, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO: R.VASILE

•    Ar /…/apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv