18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
368, pašlaik vēro: 10.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 17. decembrī, plkst.15.oo
Raiskuma pagasta Auciemmuižā


Darba kārtība

1.    Pārskats par 26.11.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes kontroli

2.Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” izdošanu

3.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu

4.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu

5.    Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu

6.    Par jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu

7.    Par zemes vienības piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

8.     Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgajiem starpgabaliem un nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

9.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma “Baukalnciems” sadalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu

10.    Par grozījumiem Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma […] zemes nomas līgumā

11.    Par lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienības daļai

12.    Par nekustamā īpašuma "Rozulas skola", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atkārotu (ceturto) izsoli

13.    Par nekustamā īpašuma “Līkloči”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0378,atsavināšanu

14.    Par nedzīvojamās telpas nr. 601, Jaunatnes ielā 1, Straupē, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu

15.    Par Pārgaujas novada pašvaldības autoceļu un ielu aktualizēto sarakstu apstiprināšanu

16.    Par svētku saldumu  paciņām novada pensionāriem un personām ar I grupas invaliditāti

17.    Par Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanu Laurim ĀBOLAM

18.    Par Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanu Grietai GROSBERGAI

19.    Par Pārgaujas novada domes atzinības piešķiršanu Inesei MANGULEI

20.    Par grozījumiem “Pārgaujas novada kultūras projektu konkursa nolikumā”© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv