20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
225, pašlaik vēro: 10.

» SākumlapaPārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde
2020. gada 19. novembrī plkst. 14.00,
Auciemmuižā

Darba kārtība

1.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Jaunatnes ielā 2-3, Straupe, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu un atsavināšanu;

2.    Par Pārgaujas  novada pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējumu SIA  “Ungurmuiža”;

3.    Par nekustamā īpašuma – dabas un tehnoloģiju parka ēkas, kadastra apzīmējums 42800040053025,  ieguldīšanu SIA “ZAAO” pamatkapitālā;

4.    Par saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi 28.11.2019. Saistošajos noteikumos Nr.9 “Pārgaujas novada pašvaldības nolikums”  izdošanu.

5.    Par pieteikuma iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

6.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu;

7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

9.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam “/dzēsts/”;

10.    Par nosaukuma piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamam īpašumam;

11.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos;

12.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “/dzēsts/” sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu;

13.    Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Žagariņi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai;

14.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamiem īpašumiem “Vīķi” un “Ausmas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā;

15.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Trīsstūris Dzintaros”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā;

16.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ieviņas”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā.

17.    Par projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde aktivitāšu īstenošanai Pārgaujas novada jauniešu radošajā istabā” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu.

18.   Par projekta “Teritorijas labiekārtošana pie Stalbes ūdenskrātuves sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” izstrādi, iesniegšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un līdzfinansējumu.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv