21.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
289, pašlaik vēro: 13.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 24. septembrī, plkst.15.oo,
Raiskuma pagasta Auciemmuižā

Darba kārtība
1.    Pārskats par 20.08.2020. gada domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu
2.    Par finansējumu savstarpējiem norēķiniem RTU inženierzinātņu vidusskolai par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem
3.   Par “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība Pārgaujas novada pašvaldībā un tās padotības  iestādēs”  apstiprināšanu
4.    Par saistošo noteikumu Nr. 9 “ Grozījumi Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra     saistošajos noteikumos Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību  Pārgaujas novadā” ” izdošanu
5.    Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Pārgaujas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 “Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” izdošanu
6.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam […]
7.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam […]
8.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam […]
9.     Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu un zemes lietošanas mērķa maiņu
10.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu;
11.    Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu;
12.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta nekustamajiem īpašumiem […] un  […]
13.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam […]
14.    Par grozījumiem zemes nomas līgumos nekustamā īpašuma “Centrs”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā iznomāšanai;
15.    Par daļu no nekustamā īpašuma „Centrs”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, iznomāšanu;
16.    Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu
17.    Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0243, nodošanu atsavināšanai
18.     Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 001 0074, nodošanu atsavināšanai
19.    Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 007 0250, nodošanu atsavināšanai
20.    Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0252, nodošanu atsavināšanai
21.    Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0285, nodošanu atsavināšanai
22.     Par nekustamā īpašuma “Zvārguļi”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4280 009 0302, nodošanu atsavināšanai
23.    Par nomas tiesību izsoles atcelšanu
24.    Par nekustamā īpašuma “Pļaviņa”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
25.    Par atļaujas izsniegšanu šautuves darbībai

Sēdes slēgtā daļa
Par īres līguma termiņa pagarināšanu


•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv