20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
193, pašlaik vēro: 17.

» SākumlapaNomas tiesību izsole


Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli Pārgaujas novada pašvaldības apsaimniekotā nekustamā īpašuma „Lielstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra Nr.4282 004 0263, sastāvā esošās ēkas ar adresi “Lapas”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, kadastra apzīmējums 4282 004 0263 003, nomas tiesību iegūšanai.

Izsoles sākuma cena ir 100,00 eiro/mēn (bez PVN), izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro, minimālais izsoles solis ir 5,00 eiro.

Izsole notiks 2020. gada 10.septembrī plkst. 12.00 Pašvaldības telpās “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājums veicams Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758, norādot maksājuma mērķi.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9. septembrim plkst. 12.00.


Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv