28.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
29, pašlaik vēro: 8.

» SākumlapaKārtība, kādā Pārgaujas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību
1. Kārtība, kādā Pārgaujas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, turpmāk – “Kārtība” ir attiecināma uz personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

2. Kārtība ir spēkā Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās.

3.
Krīzes situācijas pabalsta piešķiršanas mērķis – sniegt atbalstu personām (ģimenēm), kuras saistībā ar Covid-19 izplatību nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.


Kārtība nosaka krīzes situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību:

a) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu un persona zaudējusi ienākumus ārkārtējās situācijas laikā (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus);

b) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

c) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

4. Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā - vienai personai jeb katram ģimenes loceklim ir 80 euro mēnesī. Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, izmaksājamo pabalstu palielina par 50 euro mēnesī katram bērnam.

5. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.

6. Pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts atkārtoti Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā vai 1 (vienu) kalendāro mēnesi pēc tās, ja personas (ģimenes) sociālā situācija nav uzlabojusies.

7. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, persona sazinās ar Pārgaujas novada pašvaldības Sociālo dienestu, sūtot iesniegumu adresētu Sociālajam dienestam uz adresi: “Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152 vai rakstot uz e-pastu: soc@pargaujasnovads.lv, vai zvanot pa tālruņiem pagastu sociālajām darbiniecēm Raiskuma pagastā -  tālrunis 29206234, Stalbes pagastā -  tālrunis 64134414, Straupes pagastā -  tālrunis 64132292 vai pa tālruni 26134703.

8. Izvērtējot iesniegumā minētos faktus un datu bāzē pieejamo informāciju par pabalsta pieprasītāju un viņa ģimenes locekļiem, Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. (Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no ārvalstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.)

9. Par pieņemto lēmumu Pārgaujas novada pašvaldības sociālie darbinieki pabalsta pieprasītājam paziņo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

10. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.

 

Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Pārgaujas novada domē 1 (viena) mēneša laikā.© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv