22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
454, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 23. aprīlī, plkst. 15.oo
Auciemmuižā, Raiskuma pagastā

Darba kārtība:

1.    Pārskats par 19.03.2020. pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par  nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

3.    Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skartajiem komersantiem

4.    Par Pārgaujas  novada pašvaldības darba koplīguma apstiprināšanu

5.    Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu

6.    Par Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam, ikgadējā, 2019. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

7.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu un zemes lietošanas mērķa maiņu

8.    Par saistošo noteikumu Nr. ___  “Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības nolikumā”  izdošanu

9.    Par Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju Pārgaujas novadā apstiprināšanu

10.    Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

11.    Par nekustamā īpašuma “Pekšuciems”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu

12.    Par Saistošo noteikumu Nr._ ”Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 21.decembra  saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” izdošanu

13.    Par brīvpusdienu apmaksu ārkārtējās situācijas laikā

14.    Kārtība par pārtikas produktu nodrošināšanu izglītojamiem Pārgaujas novadā ārkārtējās situācijas laikā

15.    Par Kārtību, kādā  Pārgaujas novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību

16.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]

17.    Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu […]

18.    Par Jaunpiebalgas novada kustamas mantas nodošanu atsavināšanai

19.    Par Jaunpiebalgas novada kustamas mantas nodošanu atsavināšanai

20.    Par Pārgaujas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par videokonferences organizēšanu pašvaldības domes un komitejas sēdēs” apstiprināšanu•    ar […]  apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo  datu aizsardzības regulu


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv