20.10.2021, Trešdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
222, pašlaik vēro: 15.

» SākumlapaDOMES SĒDE

2020. gada 19. martā, plkst. 15.oo
Stalbē


Darba kārtība

1. Pārskats par 20.02.2020. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par vidi degradējošas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu

3. Par projekta “Laivas piekabes iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu

4. Par zemes nomas un dzīvojamās mājas īres līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […], Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

5.     Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

6.    Par zemes vienību piekritību Pārgaujas novada pašvaldībai

7.    Par starpgabala statusa noteikšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma […] zemes vienībai un zemes ierīcības projekta izstrādi

8.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma […] sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

9.    Par grozījumiem 2019. gada 24. oktobra saistošajos  noteikumos Nr. 6 “Pārgaujas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana”

10.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

11.    Par zemes nomas līguma slēgšanu nekustamam īpašumam […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

12.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā daļai no nekustamā īpašuma […] Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

13.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamiem īpašumiem […] un […], Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

14. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nr. 13, "Pavasari", Kūdums, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

15. Par automašīnas Volkswagen Golf Variant pārdošanu izsolē

16.  Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv