18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
361, pašlaik vēro: 14.

» SākumlapaPašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma izsole

Pārgaujas novada pašvaldības īpašumu komisija rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma dzīvoklis nr. 13, "Pavasari", Kūdumā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, ar kadastra numuru 4274 900 0130, ar kopējo platību 47 m2, kopā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 470/7899 domājamās daļas no daudzdzīvokļa ēkas un zemes gabala, pārdošanai. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Raiskuma pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar nr.10000000055513.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir EUR 3600,00, drošības nauda EUR 360,00, dalības maksa EUR 20,00, minimālais izsoles solis EUR 50,00. Izsole notiks 2020.gada 3.martā plkst.12.00, Pārgaujas novada pašvaldības sēžu zālē, adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Pārgaujas novada pašvaldībā “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, vai pašvaldības mājaslapā internetā: www.pargaujasnovads.lv, sadaļā Izsoles.

Maksājumi veicami Pārgaujas novada domes kontā bankā: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konta Nr.LV06UNLA0050014307758 vai Pārgaujas novada pašvaldības norēķinu kasēs, norādot maksājuma mērķi.

Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pārgaujas novada pašvaldībā, „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv līdz 2020. gada 2.martam,  plkst.12.00.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529894.

 
Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv