28.10.2021, Ceturtdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
21, pašlaik vēro: 15.

» SākumlapaValsts meža dienests līdz 1. februārim no meža īpašniekiem gaida pārskatus

Meža likumā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām, ja tās veiktas 2019. gadā. Sagatavojot pārskatus uzmanību vajadzētu pievērst dokumentu sagatavošanas kvalitātei. Korekti jāatspoguļo īpašnieka vai pilnvarotās personas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, īpašuma un zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla un nogabala numurs, cirsmas platība, cirtes izpildes veids un protams nocirstās koksnes apjoms. Koksnes apjoms jānorāda precīzi pa meža nogabaliem. Piemēram norādot lielāku ciršanas apjomu nekā izcirsts patiesībā, pēc pārskata ievadīšanas Meža valsts reģistrā, parādīsies informācija, ka piemēram pēc kopšanas cirtes izpildes mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazinājies zem minimālās vērtības, bet pēc sanitārās cirtes izpildes šķērslaukums samazinājies zem kritiskās vērtības (mežaudze iznīcināta). Šādā situācijā Valsts meža dienesta mežzinim būs jātērē laiks un degviela, lai dotos dabā un veiktu mērījumus. Par informācijas nesniegšanu vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam draud administratīvā atbildība.

Pārskata veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv. Neskaidrību gadījumos ieteicams konsultēties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja:

Ziemeļvidzemes virsmežniecības

Kocēnu nodaļas

5. Raiskuma apgaitas

mežzinis Raimonds Mežaks