24.10.2021, Svētdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
298, pašlaik vēro: 22.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 22. augustā plkst. 15.oo,
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 18.07.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.Par saistošo  noteikumu Nr.__ ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošanu

3.Par Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu

4. Par  nekustamā īpašuma “Lielstraupes pils”  telpu  apskates maksas apstiprināšanu

5. Par zemes nomas līguma noslēgšanu “Silaines I”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

6. Par grozījumiem zemes nomas līgumā nekustamam īpašumam “Ratnieki”, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

7. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Straupes pagasta pašvaldības zemes gabals Nr.4”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, nodošanu atsavināšanai

8. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

9. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

12. Par nekustamā īpašuma “D/S Bērziņi” sadalīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu

13. Par Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

14. Par ceļa servitūta noteikšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma „Auciema ganības” zemes vienībai

15.Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Baukalni”-5 izīrēšanu


•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv