18.10.2021, Pirmdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
362, pašlaik vēro: 5.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 18. jūlijā, plkst. 15.oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 20.06.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2. Par projekta “Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzībai Pārgaujas novada ūdenstilpēs” izstrādi un iesniegšanu

3. Par Pārgaujas novada integrētās attīstības programmas 2020. – 2026. gadam, 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā

5. Par Pārgaujas novada pašvaldības valdījumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 4282 005 0100 (Riebiņu ezers)

6. Par Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma sadalīšanu,  jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

7. Par grozījumiem Pārgaujas novada pašvaldības amata vienību sarakstā

8. Par nekustamā īpašuma “Doktorāts” dzīvojamo telpu izīrēšanu

9. Par Stalbes pamatskolas   nolikuma apstiprināšanu© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv