22.10.2021, Piektdiena
lv
Aktualitātes Pārgaujas apvienībā
  • Pārgaujas apvienības pārvaldei jauni rekvizīti
    Informējam, ka, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, iedzīvotājiem, veicot komunālos, nodokļu vai citus maksājumus, jāizmanto jauni rekvizīti ...
  • Izmaiņas klientu apkalpošanā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē
    Turpmāk ieeja pašvaldības ēkās tikai ar derīgu COVID-19 sertifikātu vai, lai saņemtu COVID-19 sertifikātu papīra formātā. Pakalpojumu saņemšana pie pašvaldības speciālistiem pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta un ar derīgu COVID-19 sertifikātu ...
Karte
Apmeklējumi šodien:
455, pašlaik vēro: 21.

» SākumlapaDOMES SĒDE
2019. gada 30. maijā, plkst. 15oo
Stalbē

Darba kārtība

1.    Pārskats par 18.04.2019. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu

2.    Par atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas tarifa maiņu

3.    Par Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu un zemes lietošanas mērķa maiņu

4.    Par lietošanas mērķa noteikšanu un adreses maiņu Pārgaujas novada Straupes pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

5.    Par zemes ierīcības projekta un grozījumu apstiprināšanu Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/

6.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamiem īpašumiem / dzēsts/ un /dzēsts/

7.    Par grozījumiem zemes nomas līgumā Straupes pagastā, Pārgaujas novadā

8.    Par automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER pārdošanu izsolē

9.    Par automašīnas OPEL ASTRA CARAVAN pārdošanu izsolē

10.    Par nekustamā īpašuma "Rozulas skola", Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, atsavināšanu

11.    Par Pārgaujas novada pašvaldības Stalbes vidusskolas reorganizāciju-izglītības pakāpes maiņu

12.    Par Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas  nolikuma apstiprināšanu

13.    Par izstrādāto Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu

14.    Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Apkures katlu maiņa’’  realizācijai

15.    Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Saimniecības ēkas pārbūve’’  realizācijai

16.    Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta “Elektrotīklu pārbūve Stalbes vidusskolā’’  realizācijai


Slēgtā sēdes daļa
17.    Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu /dzēsts/


•    ar ierakstu /dzēsts/ apzīmētais teksts nav pieejams publiskai apskatei, jo tas satur datus aizsargājošu informāciju


© 2013 Pārgaujas novada pašvaldība.
Izstrādāts: 101.lv